V Česku žije kolem tří milionů seniorů a jejich počet neustále stoupá. Podle statistik patří Česká republika v rámci Evropské unie mezi země s nejrychleji stárnoucí populací. Nejdramatičtější nárůst populace v příštích padesáti letech očekávají odborníci u skupiny lidí starších 85 let. Právě tito lidé zpravidla potřebují pomoc okolí. Kvalifikovaný personál ale v Česku chybí a podle odborníku bude hůř.

Podpora/ilustrační foto

O seniory nebo handicapované se v Česku stará kolem čtyř tisíc pečovatelek, což ale k pokrytí poptávky zdaleka nestačí. Navíc velké počty zdravotních sester, asistentů a zejména pečovatelek odcházejí z Česka za prací do zahraničí. „Pracovníci v sociálních službách jsou v Česku placeni podprůměrně. Podle dostupných údajů se průměrná mzda na pozici pečovatelky pohybuje kolem 15 800 korun. V zahraničí si vydělají v přepočtu mezi 30 a 50 tisíci měsíčně. Navíc poptávka po ošetřovatelkách je v západní části Evropy obrovská,“ uvedla Hana Červenková, ředitelka domova pro seniory Centrum Na Verandě Beroun.

K práci pečovatelky není třeba žádné speciální vzdělání, důležitý je certifikát. Podle zákona o sociálních službách musí mít pečovatelky do 18 měsíců od nástupu certifikát Pracovnice v sociálních službách.  Získat lze také takzvaný Evropský certifikát v sociální péči, který je respektován napříč Evropou. Navíc cena certifikátu je v porovnání s ostatními státy celkem nízká. Proto řada budoucích pečovatelů certifikát získá již s plánem pracovat v zahraničí.

Dva ze tří ošetřovatelů se však ze zahraničí po čase vrátí. Problémy mají zejména se zvládnutím jazyka a přizpůsobením se zahraničním podmínkám. „Návraty pečovatelů ale situaci v péči o seniory nepomáhají. Po návratu do ČR se většina pečovatelů zejména z finančních důvodů, fyzické a psychické náročnosti tohoto povolání rozhodne věnovat jiné profesi. V příštích letech hrozí České republice reálně situace, že se o seniory nebude mít kdo postarat,“ varovala Hana Červenková.

Dalším problémem je nesystematické financování sociální péče. Zejména provoz zařízení a služeb pro seniory a handicapované je dlouhodobě podfinancovaný. „Navzdory tomu, že ministerstvo práce a sociálních věcí začátkem července přislíbilo dotaci ve výši 720 milionů korun, problémy se tím nevyřeší. Ty mají převážně soukromá zařízení, která jsou navzdory tomu, že úhrady za pobyt stanovuje zákon, v souvislosti s dotacemi opomíjena,“ upozornila Hana Červenková.

4.8.2015

zdroj: NEED4CONNEXIONS, Ozdravotnictví.cz, s. r. o.


Další články

Na přehled všech zpráv