Platby za státní pojištěnce se od ledna příštího roku zvednou o 1,8 miliardy korun. O navýšení plateb za téměř šest milionů státních pojištěnců, mezi nimiž jsou děti, důchodci či nezaměstnaní, dnes napotřetí rozhodla vláda. Předchozí pokusy o navýšení ztroskotaly na neshodách ministra financí Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, který požadoval nárůst o 4,3 miliardy korun.

České koruny/ilustrační foto

„Jsem velice rád, že vláda koná ve smyslu programového prohlášení, ačkoli na základě dohody předsedů koaličních stran schválila navýšení jen o polovinu z požadované částky navýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Valorizace plateb je nezbytná, aby bylo možné zajistit růstu mezd zdravotnického personálu. Navýšení platů pro všechny nemocnice bez ohledu na jejich formu bude garantováno úhradovou vyhláškou. Je tak jisté, že každá koruna se dostane zdravotnickým pracovníkům do jejich mezd. Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví je totiž právě nekonkurenceschopnost mezd lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu ve srovnání se zahraničím. Rozdíly v ohodnocení způsobují významný odliv pracovní síly. Dnešní rozhodnutí kabinetu tak podpoří snahu ministerstva zdravotnictví o postupnou nápravu tohoto stavu,“ reagoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Platba za státní pojištěnce se tedy zvýší o necelé dvě miliardy korun.

„Valorizaci plateb za státní pojištěnce formou nařízení vlády považuji za přechodné opatření. Závazek plynoucí z programového prohlášení vlády hovoří o zavedení automatické valorizace. Spuštění pravidelného valorizačního mechanismu ale vyžaduje změnu zákona. Opatření formou nařízení vlády vnímám tedy jako překlenutí doby nutné pro tento legislativní proces,“ doplnil ministr Němeček.

 

24.6.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv