V příštím roce by platy ve zdravotnictví měly růst přibližně o 6 %. Jde o odhad Ministerstva zdravotnictví z dokumentu, který nedávno projednávalo se zástupci odborových svazů a zaměstnavatelů.

Růst platů/ilustrační foto

Vláda rozhodla, že tarifní tabulky pro většinu zaměstnanců ve veřejné sféře porostou poprvé nikoli o určité procento, ale o pevnou částku. Konkrétně o 1 500 Kč. Jinými slovy, procentuálně si nejvíce polepší nejhůře placení zaměstnanci. Ve zdravotnictví se jedná třeba o sanitáře či pomocný personál. Relativně více porostou platy mladým lékařům a sestrám než těm starším a zkušenějším.

Zmiňovaný nárůst o pevnou částku představuje průměrně 3% růst. Další 3 % přidají automatická navýšení vlivem postupu po tarifních stupních či odměny z kariérních řádů. Tento odhad sice vychází z rozhodnutí o tarifech, které jsou závazné pouze pro příspěvkové organizace, ředitelé nemocnic ve formě obchodních společností však těžko mohou tento nárůst u konkurence ignorovat.

Podle Ministerstva zdravotnictví by nemocnice měly zvládnout pokrýt zvýšení platů z nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven. A to nejen díky úhradové vyhlášce, ale také z plateb, které pojišťovny hradí nad její rámec. Kromě toho, nárůst úhrad bude v příštím roce tak výrazný (12 %), že management nemocnic bude moci přidat na platech ještě větší částky.

Podle portálu OZdravotnictví vyšší růst ale není příliš pravděpodobný. Nemocnice, hlavně státní, mají z minulých let velký dluh v oblasti reprodukce majetku (oprav či nových investic do budov a přístrojů). Budou tedy muset ze zbylých dodatečných zdrojů řešit také tento problém.

6.12.2019

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv