Plzeň letos opět vyhlásila dotační program na podporu podporu sociálních služeb a činností. Program je ojedinělý v tom, že podporuje aktivity, které nepodléhají zákonu o sociálních službách, ale pro obyvatele jsou velkým přínosem. Loni podpořil například integraci cizinců nebo paliativní péči, řekla primátorova náměstkyně pro kulturu, památky a sociální věci Eliška Bartáková.
Péče/ilustrační foto
Pro letošní rok jsou prioritami dobrovolnictví a aktivní zapojení obyvatel do komunity, podpora lidí při přechodu z pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů, osvěta v péči o lidi s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné a také zvyšování informovanosti ohrožené mládeže, vyjmenovala Bartáková.

Program vyhlašuje město opakovaně. Letos pro něj vyčlenilo 1,5 milionu korun, stejně jako loni. Sběr žádostí bude od 24. do 26. února. Program je určený pro aktivity, které rozvíjejí základní síť sociálních služeb, ale není možné je podpořit v programu kofinancování sociálních služeb. Na spolufinancování sociálních služeb letos město rozdělí 46,3 milionu korun.

Zájem o získání dotace je velký. Loni přijal magistrátní odbor sociálních služeb 34 žádostí na 46 projektů za celkem 2,7 milionu korun, uvedla vedoucí odboru Alena Hynková. „Limit na jednu žádost je stanoven na 100.000 korun pro žádost s jedním projektem, 200.000 korun pro žádost s dvěma a více projekty a 50.000 korun pro projekty týkající se aktivit podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně,“ doplnila.

30.1.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv