Počet pacientů s lymfomem nebo chronickou lymfocytární leukémií se za 30 let ztrojnásobil. V Česku nyní žije přes 26 000 lidí, kteří se s lymfomem léčili nebo léčí. Ročně lékaři tuto diagnózu řeknou více než 2500 lidem, kolem 900 lidí nemoci každý rok podlehne. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) v minulých dnech přijala dvě mladé pacientky z Ukrajiny s Hogkinovým lymfomem a lékaři ze specializovaných center počítají s převzetím i dalších nemocných uprchlíků.

Přesnou příčinu nárůstu počtu pacientů lékaři neznají, roli podle nich hraje životní styl a stárnutí populace. „Dvě třetiny všech lymfomů jsou typické pro starší věk, je to tedy do jisté míry daň za dlouhověkost,“ řekla Andrea Janíková, lékařka Interní hematologické a onkologické klinika Fakultní nemocnice Brno.

Díky moderním léků mortalita u lidí s lymfomy stagnuje či mírně klesá. Lékaři si ale stěžují na pomalý vstup nových léků na trh. Od registrace Evropskou agenturou pro léčivé prostředky (EMA) trvá uvedení na trh v Česku podle Davida Belady ze 4. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové často rok i déle.

Lymfom je společný název pro několik desítek nádorových onemocnění. Typy se liší průběhem, prognózou i léčbou. Charakteristické je postižení mízních uzlin, které jsou často zvětšené, ale nebolestivé. Nemocný nemusí mít na začátku žádné příznaky. Lymfom může vzniknout kdekoli v těle. Jde o onkologické onemocnění jednoho druhu bílých krvinek, které tvoří lymfatickou tkáň. Projeví se nejčastěji únavou, hubnutím, pocením, horečkou bez infekční příčiny. Mohou se objevit také bolesti břicha, zhoršený dech nebo kašel. Nemoc má genetickou příčinu.

Péče o nemocné s lymfomy se v ČR soustřeďuje do specializovaných center, kterých je pro dospělé osm. Pro děti jsou k dispozici dvě centra s transplantační jednotkou a šest bez ní.

30.3.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv