Alzheimerova choroba narušuje části mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

 Alzheimer/ilustrační foto

Světový den Alzheimerovy choroby připadá na 21. září a rok od roku si celosvětově získává stále větší pozornost. Nezřídka se také zapomíná na fakt, že nemoc se netýká pouze seniorů, ale také o poznání mladších ročníků. Problematika této choroby však nespočívá pouze v její léčbě, ale také v tom, jak jejímu propuknutí úspěšně předejít, protože účinná prevence začíná v době, kdy je člověk zdravý. Státní zdravotní ústav se rozhodl v tento den uspořádat akci, jejímž cílem bude seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence tohoto zákeřného onemocnění.

Akce s názvem „Pochodem proti Alzheimeru“ se bude konat 21. září 2015 v městském parku Stromovka a začne shromážděním účastníků v prostorách nádvoří Planetária Praha v 18:00.

Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu: „Prvním ročníkem pochodu proti Alzheimeru zahajujeme kampaň na podporu pohybové aktivity, která je základem  pro prevenci mnoha neinfekčních onemocnění. Je vědecky prokázáno, že až 80% chronických chorob je preventabilních. Proto plánujeme každý měsíc uspořádat akci na podporu pohybu při příležitosti vybraných významných dnů ve zdravotnictví. Životní styl Čechů obecně patří k nejhorším v Evropě a jedním z pilířů úspěšného odvrácení, nebo oddálení propuknutí onemocnění, je prevence. 50% z našeho zdraví určuje životní styl a Alzheimerova choroba je jednou z těch, jejichž propuknutí je možné zdravým životním stylem ovlivnit. Jako důležité vnímáme seznámení také mladší generace s významem vhodného pohybu, výživy a celoživotní duševní aktivity. A právě hvězdy v Pražském Planetáriu mohou symbolizovat neurony v mozku, jejichž činnost při Alzheimerově chorobě vyhasíná.

Po úvodním slovu se účastníci vydají vycházkovým tempem po okruhu dlouhém přibližně 2,5 km. Samotný pochod má znázorňovat ukázku jednoduché pohybové aktivity, která nás nestojí téměř nic, ale jako jedna z metod účinné prevence proti tomuto onemocnění je k nezaplacení. Je prokázáno, že jedna koruna vložená do pohybu se společnosti vrátí až 70x. V průběhu trasy návštěvníci dostanou plátěné tašky s informačními materiály o prevenci Alzheimerovy choroby a vstupenky na film Noční obloha 8K, jenž je součástí doprovodného programu. Pochod bude zakončen opět na nádvoří Planetária, odkud budou mít návštěvníci možnost se přesunout do vestibulu, kde si mohou prohlédnout stálou astronomickou výstavu, a to zcela zdarma.

V rámci dalšího doprovodného programu začne v 19:15 hod. v promítací kopuli Planetária krátká přednáška na téma výživa, pohyb a duševní aktivita jako prevence Alzheimerovy choroby. ásledovat bude promítání filmu a nakonec návštěvníci dostanou symbolický dárek – svítící náramky, které znázorňují neuronovou síť – tedy zdravý mozek, a které jim posvítí na cestu nočním parkem domů.

Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., ambulantní psychiatr, shledává prevenci v oblasti Alzheimerovy choroby podporovanou Státním zdravotním ústavem jako zásadní a dodává: “ Přestože se nemoc již dá léčit a medicína dnes klade důraz na léčbu, při které pacient zůstává ve svém domácím prostředí, strádání rodiny a okolí pacienta se nemocí zvyšuje. K léčbě nepatří jenom trénink paměti, ale účinná farmakoterapie – často po ní nastane zlepšení, ale pouze dočasné. Postupně se stupňuje zmatenost pacienta, ke které přispívá v pokročilejších stádiích nemoci převoz na lůžkové oddělení, kde je pro něho vše nové, nedovede se adaptovat, bloudí po chodbách. Jeho největším nepřítelem je potom strach, který vyvolává stres. A dlouhodobý chronický stres poškozuje mozek a tím akceleruje chorobný proces. Nejlepší je udělat vše pro to, aby choroba nepropukla.“

16.9.2015

zdroj: Státní zdravotní ústav


Další články

Na přehled všech zpráv