Systém veřejného zdravotního pojištění v prvním pololetí roku 2018 hospodařil s přebytkem necelých 6 mld. Kč. Vyplývá to z údajů, které pravidelně zveřejňuje Ministerstvo financí na svých webových stránkách.

Kalkulace/ilustrační foto

Systém je v České republice tvořen sedmi zdravotními pojišťovnami, tj. VZP ČR a šesti zaměstnaneckými pojišťovnami. Ty dohromady v období od ledna do června letošního roku vykázaly výdaje ve výši 148,9 mld. Kč a příjmy v hodnotě 154,6 mld. Kč, přebytek tak činil 5,7 mld. Kč.

Největší část příjmů tvořil výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění od ekonomicky aktivních osob (116,2 mld. Kč). Další významnou položku představovala platba ze státního rozpočtu (34,3 mld. Kč) za tzv. státní pojištěnce, především důchodce, děti, studenty, nezaměstnané a rodiče na rodičovské dovolené. Zbylá část (4 mld. Kč) zahrnovala např. sankční platby a úhradu od zahraničních pojišťoven.

Vykázaný přebytek zůstává na účtech zdravotních pojišťoven a vytváří určitý druh rezervy pro případ mimořádných negativních šoků, např. rozsáhlé epidemie. Rezerva také slouží jako „polštář“ pro situaci, kdy česká ekonomika zpomalí svůj růst nebo se dokonce dostane do recese. V takovém případě je nutno udržet kvalitu a dostupnost zdravotní péče bez ohledu na to, že aktuální příjmy z pojistného stagnují či přímo klesají.

7.8.2018

zdroj: Ministerstvo financí ČR


Další články

Na přehled všech zpráv