Pojišťovny stále více zahrnují psychické poruchy do rizik pojištění. Mezi lety 2012 a 2017 vzrostl počet přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševní choroby nebo poruchy chování o 14 procent, vyplývá z dat České správy sociálního zabezpečení. Jsou tak druhou nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu v ČR. Loni překonaly hranici 100.000 vyplácených případů. Na prvním místě jsou nemoci svalové a kosterní soustavy.

Deprese/ilustrační foto

Největší nárůst psychických poruch je v ČR v populaci od 40 do 64 let. Nějaká forma duševní poruchy postihne během života téměř každého druhého člověka a psychická onemocnění můžou vést k trvalé či částečné invaliditě. Podle psychiatra Jiřího Rabocha se vyskytují úzkostné poruchy u 29 procent a poruchy chování u 25 procent populace. Na lécích na uklidnění nebo na spaní je závislý aktuálně až milion Čechů, aniž by se velká část z nich účinně léčila.

„V sousedním Rakousku se už ale psychická onemocnění a poruchy chování vyšvihly do čela příčin invalidních důchodů a loni měly podíl přes 37 procent,“ uvedla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Zatímco v minulosti bývaly tyto choroby zpravidla zcela vyloučeny z pojistné ochrany, nyní pojišťovny doplňují krytí pro řadu duševních nebo psychických nemocí.

Klient UNIQA s přiznanou invaliditou třetího stupně a uzavřeným připojištěním invalidity má nárok na pojistné plnění u všech diagnóz duševních nemocí a poruch chování. Vyloučeny jsou jen příčiny z užívání alkoholu nebo jiných návykových látek. Pojistná částka může být až šest milionů korun, 50 procent může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění,“ upozornila Svobodová. U invalidity 1. a 2. stupně plní UNIQA z připojištění u organických duševních poruch, například Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, úzkostné poruchy nebo poruchy osobnosti.

Česká podnikatelská pojišťovna zase v rámci investičního životního pojištění poskytuje čerstvě od září plnění u invalidity 1. a 2. stupně za psychická onemocnění typu schizofrenie. „Za invaliditu třetího stupně jsme plnili za duševní poruchy již v předchozích verzích produktu,“ připomněla mluvčí pojišťovny Renata Čapková.

Výluky na psychiatrické a psychické diagnózy u pojištění invalidity 2. a 3. stupně nemá v rizikovém životním pojištění ani pojišťovna Generali. „U pojištění invalidity 1. stupně jsme po četných konzultacích s odborníky z psychiatrie vyloučili tzv. neorganické poruchy, například fobie, úzkosti, stresové poruchy apod., a to proto, že u těchto diagnóz jsme se v minulosti setkali s celou řadou i organizovaných podvodů,“ vysvětlil mluvčí Generali Jan Marek.

V rámci životního pojištění v pojištění invalidity kryje psychické nemoci také Česká pojišťovna nebo Kooperativa. „Od nového roku připravujeme inovace, pojištění se pak nebude vztahovat například na poruchy příjmu potravy nebo poruchy z důvodu alkoholismu,“ informoval za Kooperativu Milan Káňa.

Stále častější příčinou invalidních důchodů si uvědomují i v ČSOB pojišťovně. „Klientům tedy plníme, pokud invalidita nastala s duševních příčin nebo poruch chování, a to jak pro invaliditu 1., 2. i 3. stupně,“ dodal její mluvčí Petr Milata.

Pravděpodobnost výskytu psychických poruch se kontinuálně zvyšuje stejně jako u civilizačních chorob, jako je cukrovka a obezita. Psychické obtíže a poruchy chování jsou označovány za hlavní zátěž lidstva 21. století.

25.10.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv