Ministerstvo zdravotnictví zvažuje zvýšení dotací na další vzdělávání lékařů po ukončení fakulty až na dvojnásobek, pokud se lékaři zavážou, že po určitý čas zůstanou pracovat v Česku. Novinářům to ve Sněmovně řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na stoupající počet lékařů, kteří odcházejí pracovat do zahraničí, upozornila ve čtvrtek Česká lékařská komora (ČLK). Odchody do Německa se podle ní za šest let zdvojnásobily.

Medici/ilustrační foto

Pokud student medicíny absolvuje lékařskou fakultu, pokračuje v přípravě na atestaci na takzvaném rezidenčním místě. Zřizují je nemocnice i soukromé ambulance, medici se na nich dále vzdělávají pod dohledem zkušených lékařů. Podle ministerstva jde o postgraduální vzdělávání, které dotuje resort zdravotnictví.

„My v rámci rezidenčních míst dotujeme ze státního rozpočtu toto vzdělávání a chtěli bychom, aby se mladí lékaři za to, že tu dotaci navýšíme, zavázali, že v českém zdravotnictví po určitý čas budou pracovat,“ řekl ministr. Nebudou podle něj muset zůstat v jedné nemocnici či ordinaci, ale nebudou smět odejít pracovat za hranice.

Dotace by podle ministra mohla být až dvojnásobná proti současnému stavu. Podmínky dotace ministerstvo stanoví na každý rok na webu. Celkem na ně má pro letošní rok vyčleněno asi 600 milionů korun. Nejvíc jich vypisuje pro obory všeobecného praktického lékařství a pediatrie, kde bude míst stovka, v ostatních oblastech je jich méně. Jednoho budoucího praktika dotuje 1,4 miliony korun za rok, pediatra 2,16 milionu.

Dotace pro místa v oboru plicního lékařství je 1,69 milionu, v oboru psychiatrie je 1,89 milionu, v oboru vnitřního lékařství 2,1 milionu. Nejvyšší částku, 2,52 milionu korun, stojí roční příprava chirurgů, míst pro ně je ale jen 15. Minimálně 55 procent z částky musí jít na plat školícího se lékaře, nejvýše 20 procent jako odměna pro jeho školitele.

Odchody lékařů jsou podle lékařské komory dlouhodobý problém. Do zahraničí odchází již čerství absolventi, ještě více lékařů pak odchází s kvalifikací. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2016 jde do ciziny každý pátý vystudovaný lékař. Cílové země pro české lékaře jsou především Velká Británie, Německo a Rakousko.

V roce 2011 lékaři na téma odchodů do zahraničí poukázali v kampani Děkujeme, docházíme. Lékařský odborový klub tehdy zorganizoval hromadné podávání výpovědí, do kterého se zapojila část nemocničních lékařů. Cílem nátlaku na ministerstvo zdravotnictví mělo být zlepšení pracovních podmínek, zejména platového ohodnocení a povinného dalšího vzdělávání lékařů.

Důsledkem nedostatku českých lékařů je naopak příchod zahraničních lékařů do Česka. Míří sem především ze Slovenska nebo ze zemí mimo EU jako je Ukrajina či Rusko. Podle komory je ale jejich kvalita často horší, nedokážou se domluvit česky a nejsou schopni složit rozdílové zkoušky.

27.1.2019

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv