Moderní doba udává trend štíhlosti a touhu po dokonalosti. Komerční a mediální zájmy často vedou k jednoznačnosti a zjednodušování problémů oslavou krásy a démonizace onemocnění. V diktátu dokonale zdravého životního stylu bohužel často řada jedinců končí v nevhodných dietách nebo u chaotického jídelního chování. To vede ke zvýšenému riziku vzniku poruchy příjmu potravy, která patří k závažným psychiatrickým onemocněním, kterými trpí více pacientů, než je v České republice diagnostikováno. Kvůli dlouho utajované nemoci nemají ani odborníci šanci ji včas rozpoznat.

Anorexie/ilustrační foto

Poruchy příjmu potravy tvoří spektrum, na jedné straně s anorexií a bulimií a na druhé straně psychogenní přejídání. Tyto nemoci se vyskytují již od útlého dětství. A právě stanovení diagnózy u dětí je složitější než u dospělých. Je nutné zhodnotit vývojové parametry a dynamiku jejich vývoje, děti obtížně vyjádří nespokojenost s vlastním tělem i další emoce. „Doporučenou metodou léčby u adolescentů je vícerodinná skupinová terapie. Čím je dítě mladší a nezralejší, tím je spolupráce v léčbě a náhled na chorobnost stavu menší a tím víc odpovědnosti leží na okolí dítěte,“ říká MUDr. Petra Uhlíková, vedoucí lékařka Denního stacionáře pro adolescenty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Mentální anorexie se projevuje chorobným strachem z tloušťky a přibývání na váze.  Nemocní odmítají jídlo, drží drastické diety a hubnou díky vyčerpávajícímu cvičení a zvracení.  Mentální anorexie má nejvyšší celkovou úmrtnost mezi psychiatrickými onemocněními. Bulimie bývá často pokračováním anorexie. Projevuje se hlavně záchvaty přejídání a zvracení. Lidé trpící bulimií mají časté deprese a pocity viny. Myšlenky na jídlo, přejídání a zvracení se mohou stát jedinou náplní jejich života. Psychogenní přejídání je spojeno se záchvaty hladu a konzumací velkého množství jídla v krátkém čase, zároveň s pocitem studu a viny. Po těchto záchvatech však nepřichází ani extrémní sportovní aktivita ani zvracení jako u anorexie a bulimie. Nepříjemné pocity po záchvatech přejídání a nespokojenost s vlastním tělem vedou k neúčinným dietám a začarovanému kruhu.

Projevy patologického jídelního chování jsou čím dál tím rafinovaněji utajovány právě ze strachu z rozpoznání. Často jsou ukryty za záměrné lži. A právě lékaři z Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze chtějí naučit dospívající mládež mýty identifikovat a rozpoznat problémy ve svém okolí. Preventivními programy se snaží odvrátit hodnotový svět mladých lidí od výhradní pozornosti věnované talíři a postavě.

Po celém světě se konají konference specializované na téma Stigma váhy, Politika tělesných rozměrů či Hnutí za přijetí zkoušky.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta univerzity Karlovy také pořádá v těchto dnech odbornou konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, na kterou jezdí přednášet odborníci i ze zahraničí. Tyto konference se konají každé dva roky a letos je to již jubilejní desátý ročník.

26.3.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv