Jestliže se v českém zdravotnictví řeší problém nedostatku personálu, tento problém se ještě markantněji projevuje v posudkové službě. Ta má na starosti posuzování zdravotního stavu, především pro výplaty různých sociálních dávek. Jde např. o invalidní důchody, příspěvky na péči, příspěvky na zvláštní pomůcky atd. Její činnost ročně ovlivní výdaje za desítky miliard korun ze státního rozpočtu.

Lékař/ilustrační foto

Lékaři posudkové služby pracují na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) a na České správě sociálního zabezpečení, resp. jejich okresních pobočkách. Podle aktuálního materiálu MPSV, který má portál OZdravotnictvi.cz k dispozici, je personální situace velmi vážná.

Průměrný věk posudkového lékaře dosahuje 62 let, přičemž většina lékařů se nachází v pásmu 60-79 let. Z 305 míst na okresních správách je obsazeno pouze cca 250. Ze 45 míst předsedů posudkové komise na MPSV se nedaří obsadit třetinu. Zde úbytek začal na konci roku 2016 a doposud se jej nepodařilo zastavit. Podobný poměr najdeme na regionálních pracovištích České správy sociálního zabezpečení.

Příčinou této situace je podle MPSV, mimo jiné, neatraktivní odměňování na základě státních tabulek. Posudkoví lékaře tak zdaleka nedosáhnou na platy v nemocnicích, či na příjem ze soukromé praxe v ambulantní sféře.

Důsledek pociťují příjemci výše zmíněných sociálních dávek, kdy dochází k nedodržování lhůt pro vydání posudku a musí se čekat na vyřízení delší dobu. Jen na posudkových komisích MPSV evidovali v polovině letošního roku přes 4 000 nevyřízených případů po lhůtě.

MPSV si problémy uvědomuje a provádí či připravuje řadu opatření, např. aktuálně probíhající náborovou kampaň, která by měla zajistit generační obměnu posudkových lékařů. Těžko však může být úspěšná, pokud se nezmění platové podmínky. Plošné zvyšování platových tarifů pro všechny státní zaměstnance, ke kterému dojde v roce 2020, problém jiště nevyřeší.

11.11.2019

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv