Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti dítěte budou ode dneška platit dva roky, nikoli jen rok. Změnu přinesla novela o specifických zdravotních službách, která také zjednodušuje postupy při vydávání lékařských posudků. Zdravotnickým zařízením ukládá ohlásit přímo policii ty pacienty, kteří by se vyhýbali ochrannému léčení.

Zákon/ilustrační foto

Tuto změnu označil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík za nejdůležitější novinku, kterou novela zavádí. Dosud zařízení měla povinnost informovat soudy, které až následně rozhodovaly o dalším postupu, což podle ministra nebylo efektivní.

Novela rovněž umožní ve zvlášť odůvodněných případech provést kastraci u pacienta, „který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal“. Hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, norma snížila z 25 na 21 let.

Prodloužení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte má ulehčit papírování lékařům i rodičům. Posudek by se měl nově vydávat v návaznosti na zdravotní prohlídky dítěte. Posudek je třeba například pro školy v přírodě, letní tábory nebo lyžařské výcviky.

V oblasti posudkového lékařství vládní předloha zavádí možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Poskytne také možnost využívat pracovně-lékařské služby prostřednictvím jiného smluvního poskytovatele. Praktičtí lékaři, kteří posuzují zdravotní způsobilost zaměstnanců, by nově nemuseli povinně vykonávat dohled a poskytovat poradenství.

1.11.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv