Při ministerstvu zdravotnictví vznikla desetičlenná pracovní skupina, jež má připravit reformu institucí, které se zabývají ochranou veřejného zdraví. Cílem by mělo být vytvoření respektované organizace, která bude dávat odborná stanoviska k epidemiím. Informovalo o tom dnes ministerstvo. Podobně v Německu funguje Institut Roberta Kocha. V Česku se ochranou veřejného zdraví zabývá Státní zdravotní ústav (SZÚ) a hygienické stanice.

V pracovní skupině budou mimo jiné tři členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která byla poradním orgánem ministerstva, ale úřad s ní za bývalého ministra Petra Arenbergera ukončil spolupráci. Jde o děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity (OU) Rastislava Maďara, hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala a demografku Dagmar Dzúrovou. Dále ve skupině zasedne hlavní hygienička Pavla Svrčinová, ředitelka SZÚ Barbora Macková či zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR Srdan Matič.

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, abychom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kromě vytvoření respektované instituce, která bude řídit odborná stanoviska k epidemiím, se bude pracovní skupina zabývat také ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí. Cílem má být rovněž větší centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek systému v krizových situacích.

Členové pracovní skupiny:

Rastislav Maďar – děkan Lékařské fakulty OU, člen mezioborové skupiny MeSES

Ivo Hlaváč – předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory

Pavla Svrčinová – pověřená hlavní hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví

Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu

Eduard Ježo – ředitel Zdravotního ústavu Ostrava a Ústí nad Labem

Alena Šteflová – bývalá ředitelka kanceláře WHO v ČR, bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví, poradkyně ministra zdravotnictví

Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM, člen MeSES a Rady vlády pro zdravotní rizika

Dagmar Dzúrová – demografka, odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy

Srdan Matič – zástupce WHO v ČR

Pavel Hroboň – člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) a Advance Healthcare Management Institute

21.7.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv