Praktičtí lékaři budou moci provádět více vyšetření pro své pacienty, kteří tak nebudou kvůli nim muset navštěvovat specializovaná pracoviště. Vyplývá to z návrhu seznamu výkonů, který se nyní nachází v připomínkovém řízení a platit začne od příštího roku.

Lékař/ilustrační foto

Praktickým lékařům se bude nově hradit několik nových výkonů, které zvýší možnosti diagnostiky. Jde např. o provedení testů k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie. To by mělo snížit počet těchto vyšetření v nemocnicích. Další hrazené testy přinesou možnost rychlejšího odhalení akutního infarktu myokardu a jiného srdečního selhání.

Větší kompetence získají praktici u potenciálních diabetiků, kterým budou systematicky monitorovat jejich stav. Cílem je oddálit nebo úplně zamezit vzniku cukrovky II.typu a doprovodných komplikací, např. obezity, srdečních a onkologických onemocnění, vysokého tlaku apod. To, kromě pozitiv pro pacienty, přinese úsporu prostředků systému veřejného zdravotního pojištění.

Rostoucí problém obezity u dětských pacientů se odrazil v novém výkonu praktických lékařů pro děti a dorost. Ti by měli obezitu včas zachytit a sledovat stav takto postižených dětí. Výkon bude zahrnovat provádění speciálních vyšetření, edukaci rodičů a vyhodnocování účinnosti režimových opatření (především změny životního stylu). Očekává se, že na jednu ordinaci bude průměrně připadat cca 30 – 50 obézních dětí.

Ministerstvo zdravotnictví v materiálu uvádí, že „systém doposud neřeší péči o novorozence předčasně propuštěné do domácí péče ani o novorozence narozené mimo zdravotnické zařízení“. To by měl napravit právě nový výkon, který by měl snížit rizika u těchto novorozenců. Nový výkon  podle ministerstva povede ke snížení počtu akutních hospitalizací a vyšetření na lůžku.

Výše uvedené změny v seznamu výkonů provázejí reformu primární péče, která si klade za cíl mimo jiné posílit důležitost prvního kontaktu a roli „gate-keeping“ praktických lékařů. Lze předpokládat, že jde pouze o první vlaštovky a další budou následovat.

5.8.2019

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv