Čtení malým dětem v předškolním věku usnadňuje mluvení. Vědci prokázali, že taková četba ovlivňuje dětský mozek, kde se stimulují oblasti účastnící se na kontrole chápavosti a fantazie. Mezi dětmi, jimž rodiče čtou, a dětmi, kterým četba chybí, pak existují rozdíly. Rodiče velmi často začínají číst dětem, ještě když jsou velmi malé, v naději, že jim to usnadní mluvení a že tak získají zálibu v četbě. To nyní potvrdili i vědci.

Čtení dětem/ilustrační foto

Studie lékařského centra při dětské nemocnici v Cincinnati ve Spojených státech pod vedením Johna Huttona s pomocí magnetické rezonance ukázala, že četba dětem ve fázi jejich vývoje, jenž předchází mateřské škole, má zjevně významný dopad na to, jak mozek dítěte zpracovává příběhy a jaký postoj zaujímá k četbě.

Hutton a jeho tým zkoumali 19 dětí ve věku od tří do pěti let, z nichž 37 procent pocházelo z rodin s nízkými příjmy. Na základě dotazníků pak vědci zjišťovali, jak je každé dítě doma stimulováno čtením. Děti pak byly vyšetřeny pomocí funkční magnetické rezonance, kdy se měřila aktivita jejich mozku, zatímco ve sluchátkách naslouchaly četbě příběhů odpovídajících jejich věku.

Ukázalo se, že ty děti, které byly zvyklé doma naslouchat příběhům, jež jim četli jejich rodiče, aktivovaly mnohem výrazněji specifické oblasti mozku, kde se rozvíjí sémantika, oblasti zásadní pro mluvenou řeč a pro četbu. Zvlášť významně přitom byly aktivovány oblasti mozku, kde vznikají mentální obrazy, tedy ty, které dítěti pomáhají vidět příběh „jako živý“.

„Rozvíjení této schopnosti je ještě významnější v době, kdy děti přecházejí z prohlížení obrázkových knížek ke knihám, kde je pouze text a kde si musejí samy představit to, co je tam popisováno,“ zdůraznil Hutton, jehož cituje italský deník Corriere della Sera.

Organizace jako je American Academy of Pediatrics a skupiny milovníků četby již dávno povzbuzovaly rodiče, aby četli svým dětem již od narození, protože tím napomáhají tomu, že se u dětí vytvářejí v mozku spoje, které podporují rozvoj mluvení.

„Přáli bychom si, aby naše studie podnítila další výzkumy týkající se četby dětem a rozvoje mozku, aby bylo možno na tomto základě včas zasahovat a identifikovat děti, u nichž hrozí problémy s řečí, a to co možná nejdříve, a zvyšovat u nich šance na navázání pěkného vztahu se zázračným světem knih,“ uzavírá Hutton.

2.5.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv