Pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními nastaví návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, který je ve Sněmovně po dnešním druhém čtení před závěrečným schvalováním. Ve hře je pozměňovací návrh Petra Třešňáka, jenž chce uspíšit přechod na jednotný elektronický standard. Dolní komora by mohla hlasovat o zákonu v červenci.

Žádné centrální úložiště, kde by se ukládala zdravotní dokumentace pacientů, se s novým zákonem neplánuje. Uložena bude jen u lékařů jako dosud. Budou ji ale moci mezi sebou v zabezpečené podobě sdílet. Vznik Integrovaného datového rozhraní jako centrální infrastruktury zajistí mimo jiné propojení poskytovatelů zdravotních služeb mezi sebou.

Jádrem systému budou tři kmenové registry spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Půjde o registr poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Budou propojeny v neveřejný celek, do kterého budou moci vstupovat jen oprávněné osoby při zachování ochrany osobních údajů. Každý přístup bude zaznamenán.

Zdravotníci budou moci systém využívat s osobním certifikátem, zaručeným elektronickým podpisem, časovým razítkem nebo elektronickou pečetí pro sdílení dokumentů. Užívání nástrojů zákona bude podle dřívějších informací pro zdravotníky dobrovolné, účastníci ale budou muset dodržovat nastavená pravidla.

Pacienti budou mít přes Portál elektronického zdravotnictví přístup k tomu, jaké informace jsou o nich v registrech vedeny. Výpis bude možné získat také prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy. Už v současné době informace o péči, která je každému pacientovi poskytnuta, respektive zaplacena, evidují zdravotní pojišťovny. Poslanec František Petrtýl v doprovodném, tzv. změnovém zákonu navrhl, aby pojišťovny dostávaly při laboratorním vyšetření pacienta i údaj o jeho výsledku.

Na rozdíl například od úložiště elektronických receptů nebude konkrétní zdravotnická dokumentace nikde centrálně evidovaná. Ošetřující lékaři si ale prostřednictvím státem garantovaného systému budou moci kopie nebo výpisy ze zdravotnické dokumentace přeposílat v zašifrované formě.

16.6.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv