Odborníci na preventivní kardiologii Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) odhalili u řady sportovců vrozenou srdeční nebo metabolickou vadu. Několika kvůli tomu doporučili skončit s vrcholovým sportem. V pilotním projektu sledovali 98 profesionálních ragbistů a hokejistů od 18 do 37 let. Výsledky studie, která se konala v zájmu prevence náhlých úmrtí sportovců, přednostku Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Věru Adámkovou zaskočily.

Tlukot srdce/ilustrační foto

Nepředpokládala, že se v souboru vrcholových sportovců, kteří jsou pod zdravotním dohledem, objeví tolik problémů. „Echokardiografické vyšetření odhalilo výskyt vrozené vady aortální chlopně u zhruba 10 procent sledovaných, ve 13 procentech jsme zjistili poruchu převodního systému srdce, kterou je nutné kontrolovat a představuje pro svého nositele již určité omezení. U dalších 10 procent sportovců pak byla zjištěna závažná metabolická vada, o které dosud neměli ani ponětí,“ řekla Adámková na dnešní tiskové konferenci.

Vrozená vada chlopně by u nesportujícího člověka zřejmě vedla kolem 50. roku věku k nutnosti náhrady chlopně. U sportovců se kvůli zátěži chlopeň opotřebovává rychleji, náhrada může být nezbytná už po třicítce. Nálezy, které odborníci u několika účastníků zjistili, jsou podle Adámkové neslučitelné s vrcholovým sportem. „Nemůžeme jim nic přikázat, ale jestliže nás neposlechnou, následky pro ně mohou být fatální,“ poznamenala.

Přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk upozornil, že zejména v kolektivních sportech mladí sportovci v zájmu týmu nedoléčují běžná onemocnění, jak jsou například virózy. „Potom může za jejich závažným zdravotním stavem, v krajním případě úmrtím, stát nejen vrozené poškození oběhového systému, ale třeba akutní zánět srdeční svaloviny,“ řekl.

Studie se uskutečnila díky sponzorovi. „Jsou to vyšetření, která se nedají dělat na pojišťovnu, protože jsou to mladí zdraví lidé. Nedá se využít ani grant, protože ten požaduje výsledky a my nemůžeme zaručit, že by i v další studii bylo tolik patologií,“ uvedla Adámková.

Odborníci z IKEM chtějí jednat o spolupráci s Českou unií sportu, protože studie odhalila závažnost problému. Screening zaměřený na srdeční vady by se měl podle Pirka odehrávat přímo v klubech. Ke kardiologům by měli kluboví lékaři posílat sportovce, u kterých se ukáže nějaká anomálie.

7.2.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv