Při rozhodování o tom, který lék bude pacientům hrazen ze zdravotního pojištění, se bude od ledna posuzovat také to, jaký vliv má lék na kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Tedy například to, zda díky léku nemocný už nebude potřebovat nepřetržitou péči či bude moct studovat a pracovat. Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění do procesu posouzení vstoupí nově poradní orgán ministerstva zdravotnictví, v kterém budou mít své zástupce také pacienti. Stanovisko tohoto orgánu pak bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který o úhradě rozhoduje. Změna by se měla týkat především léků na vzácná onemocnění. Novinářům to dnes řekli zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientů, SÚKL a farmaceutických společností. Novelu schválil Parlament, čeká na podpis prezidenta.

Nyní je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha hlavní v rozhodování o úhradách léků nákladová efektivita. Nově se budou posuzovat i zdravotně-sociální dopady, tedy to, jaký bude mít lék vliv na kvalitu života nemocného i jeho rodiny. Toto posouzení budou zajišťovat zástupci pacientů, kteří k léku dají své stanovisko a budou také součástí poradního orgánu na ministerstvu zdravotnictví. „Nebudeme se vyjadřovat k odborným věcem. Dodáme informace, které se týkají nás pacientů, a to je posouzení kvality života před a při braní léku a jak to onemocnění dopadá na každodenní život celé jeho rodiny,“ uvedla předsedkyně asociace pro vzácná onemocnění Anna Arellanesová.

Podle výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka je zapojení pacientských organizací do schvalování úhrad léků zatím povoleno v Evropě ve Skotsku a Francii, celosvětově pak také v Kanadě a Austrálii.

V poradním orgánu, který je zřízen zákonem, a nemůže být tedy zrušen například při výměně vedení úřadu, budou mít své zástupce kromě pacientů také odborné lékařské společnosti, zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví. Pokud se poradní skupina shodne na tom, že lék by měl být hrazen ze zdravotního pojištění, toto stanovisko bude pro SÚKL závazné. Do konce října chce ministerstvo vypracovat metodiku pro fungování tohoto orgánu.

Pokud nyní nejsou některé léky hrazeny ze zdravotního pojištění, pacienti musí žádat svou zdravotní pojišťovnu o výjimku takzvaně podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Každý pacient si musí požádat sám a musí žádat opakovaně. Každá zdravotní pojišťovna navíc může rozhodnout jinak. V současnosti se to týká například pacientů s některými vzácnými onemocněními. Těch je v Česku asi 500 000. To by nyní mělo odpadnout. Pokud se rozhodne o uhrazení léku, bude hrazen pro celou skupinu pacientů se stejnou diagnózou.

Mezi prvními by se léčby podle nového postupu mohli dočkat zřejmě pacienti se spinální svalovou atrofií či některými metabolickými onemocněními, uvedla ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Alena Miková. Podle pacientských organizací by se to mohlo týkat i léků na cystickou fibrózu a na achondroplázii, což je trpaslictví.

Pojišťovny už nyní léky na některá vzácná onemocnění proplácely, podle Dvořáčka ale smlouvy mezi pojišťovnami a držitelem rozhodnutí o registraci léku jsou většinou uzavírány jen na dobu jednoho roku.

Léky na vzácná onemocnění jsou velmi drahé, léčba jednoho pacienta může stát desítky milionů korun ročně. VZP dnes informovala, že jejím nejdražším pojištěncem byl loni dvouletý chlapec se spinální svalovou atrofií. Jeho léčba stála 57,3 milionu korun. Tuto diagnózu měli loni i další tři nejdražší pacienti VZP. Celkem největší tuzemská pojišťovna loni vydala za léčbu 20 nejdražších pacientů zhruba 494 milionů korun, z toho výdaje na léky činily 342 milionů.

22.9.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv