Zlepšení komunikace, zastavení úbytku pojištěnců i celková konsolidace pojišťovny, to jsou hlavní priority nového ředitele Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) Rostislava Zezuly. Zezula stojí v čele pojišťovny se zhruba 700.000 pojištěnci dva týdny. Nahradil policií stíhaného Karla Šteina, kterého odvolala správní rada pojišťovny. Vedení by měl v příštím roce předat vítězi, který vzejde z vyhlášeného výběrového řízení. Do něj se Zezula přihlásí.

Zezula vedl deset let pobočku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra pro Prahu a střední Čechy, v posledních letech působil ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde měl na starosti styk s pojišťovnami. S návrhem, aby dočasně vedl pojišťovnu, jej na podzim oslovili členové správní rady. „Mám rád takové zajímavé výzvy. Byl jsem rychle přesvědčen, že do toho chci jít,“ řekl dočasný ředitel.

Nejdříve chtěl Zezula uklidnit situaci v pojišťovně, kterou v minulých měsících zmítaly spory o její vedení. To se podle něj podařilo, pojišťovna je po ekonomické stránce v dobré kondici a platí své závazky včas. Řešit chce také problémy, které organizace měla v komunikaci s úřady i obchodními partnery. „Pojišťovna měla velmi dlouhé odezvy, v některých případech vůbec žádné. Problém byl samozřejmě i z hlediska kvality těch odpovědí,“ řekl ČTK Zezula.

Ředitel se chce ještě do konce letošního roku setkat s novým ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem, který označil vyřešení sporů v pojišťovně při svém nástupu jako z jednu priorit. Jeho předchůdce Svatopluk Němeček mluvil i o možném uvalení nucené správy.

Zezula, který se chce přihlásit do vyhlášeného výběrového řízení na ředitele pojišťovny, si zatím na ústředí nebuduje vlastní tým. Vzal ale zpátky ekonomického náměstka Pavla Koláře, který měl původně dočasně řídit pojišťovnu a Štein jej na konci září propustil.

Úkolem pro Zezulu je i zastavit úbytek klientů. Hlavní jádro pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny tvoří zaměstnanci armády a jejich rodiny, na něž pojišťovna zaměřuje své preventivní programy. „Vše, co je v souvislosti s armádou, je pro nás zajímavou příležitostí k posílení pojistného kmene,“ uvedl Zezula. Jako příklad zmínil i vznikající jednotky aktivních záloh, jejichž členy a jejich rodinné příslušníky by rád oslovil. Pojišťovně v posledních dvou obdobích, při kterých mohli pojištěnci přecházet mezi jednotlivými pojišťovnami, klesl počet klientů celkem zhruba o 8900.

K činnosti minulého vedení se Zezula příliš vyjadřovat nechce. Situaci v pojišťovně, kterou kvůli zadávání zakázek prověřuje policie, sledoval především z médií. Na problémy se zakázkami upozorňovala i dozorčí rada, podle které bývalý ředitel Štein nedodržoval ani vnitřní předpisy pojišťovny a zakázky byly zřejmě záměrně děleny. Štein kritiku odmítal. „Je potřeba prověřit, co probíhalo a probíhá, a přijmout opatření tak, aby veškeré kroky pojišťovny byly v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,“ dodal Zezula.

17.12.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv