Profesor Zohar Ben-Asher byl 1. září jmenován do pozice strategického ředitele společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.
Profesor Zohar

Zohar přináší do PrimeCell svou dlouholetou praxi ve strategickém plánování, organizaci a řízení, spolu s jeho rozsáhlými zkušenostmi teoretického a metodologického výzkumu. Bude odpovědný za strategii ve vědecké a obchodní oblasti. V minulosti působil jako Chief Scientist Evropského centra pro výzkum a financování, byl zástupcem Izraele v EU či děkanem na London International School of Business Sciences.

PrimeCell je biotechnologická společnost, která se specializuje na buněčnou terapii a tkáňové inženýrství. Zejména pak vyvíjí léčivé přípravky využívající přirozené regenerativní vlastnosti tkání a buněk, které zvyšují kvalitu života a posouvají hranice standardní léčby.

8.9.2016

zdroj: PrimeCell Therapeutics a.s.


Další články

Na přehled všech zpráv