Pacientky s karcinomem prsu, které mají nevyléčitelnou fázi onemocnění, mají omezené možnosti, jak se věnovat pohybové aktivitě. Přitom fyzická aktivita podle odborníků ovlivňuje délku přežití i u těchto pacientek. Pomoci jim chce projekt, který tento týden na onkologické konferenci představila lékařka Petra Tesařová z onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že fyzická aktivita je prevencí před vznikem mnohých onemocnění. Lepší prognózu mají i pacientky po prodělání karcinomu prsu, které se pravidelně hýbou, ve srovnání s těmi, které na fyzickou aktivitu rezignovaly. Podle Tesařové mají odborníci informace o tom, že střední až vyšší fyzická zátěž může pomoci i ženám, které mají metastatický karcinom, tedy nevyléčitelnou fázi nemoci.

„Přitom metastatické pacientky s karcinomem prsu mají hrozně bídné možnosti, jak fyzickou aktivitu realizovat. Provádět něco samy se většinou obávají, protože to může být i nebezpečné, protože přesně nevědí, co si mohou dovolit. Nemohou jezdit do lázní, docházet do nějakých veřejných sportovišť a fitness center. Fyzioterapeuti většinou nemají erudici zaměřenou na onkologické klienty,“ popsala Tesařová.

Pacientky jsou podle ní často demotivované a depresivní. Mnohé se stydí, protože v důsledku léčby ztratily vlasy. Zhruba třetina z nich se musí potýkat s tím, že je opustil partner. Mnohé tedy na fyzickou aktivitu rezignují. „Takže sedí doma a dostanou se do bludné kruhu, protože se to jen všechno zhoršuje,“ uvedla Tesařová.

Pomoci těmto nevyléčitelně nemocným pacientkám chce pilotní projekt, který odstartuje na začátku března a potrvá do prázdnin. Kromě rad, které se týkají vhodného pohybu, nabídne ženám také nutriční poradenství či psychologickou léčbu. Smyslem projektu je podle Tesařové prodloužení života těchto pacientek a zvýšení jejich odolnosti. Pacientkám také pomůže aktivně se zapojit do řešení své situace a překonat nejistotu, úzkost a pasivitu vyplývající z jejich diagnózy.

Zájemkyně z Prahy a okolí, které by se chtěly do projektu zapojit, se mohou přihlásit u Marcely Svěrákové, ředitelky Projektu 35, který se na něm podílí. Pokud se projekt osvědčí, autoři by jej rádi rozšířili na celou republiku i na další onkologické pacienty.

V roce 2018, ze kdy jsou dostupná poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, lékaři rakovinu prsu odhalili u 7182 žen. Celkem s touto diagnózou v ČR žilo 88 059 žen, 1621 jich zemřelo. Počty nových případů dlouhodobě rostou, zvyšuje se ale také délka přežití. Podle Tesařové zhruba třetina pacientek s metastatickou fází onemocnění se dožívá pěti let.

29.1.2022

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv