Pilotní projekt, který zajišťuje financování mobilní hospicové péče, bude pokračovat i v příštím roce. Pokračování dnes podpořila správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), novinářům to řekl její předseda Jiří Běhounek. Do projektu, na kterém se podílí Česká společnost paliativní medicíny, se zapojí více organizací a VZP na tyto účely uvolní 35 milionů korun.

Lůžko/ilustrační foto

Dosud bylo v projektu osm mobilních hospiců v šesti krajích, nově by jich mělo být 20. V první fázi, která trvala od dubna 2015 do konce února 2016, uhradila VZP organizacím za péči o asi 330 umírajících zhruba 5,17 milionu korun. Druhá část pokračuje do konce roku, a tudíž ještě nebyla vyúčtována. Ke konci října ale VZP evidovala asi 600 pacientů zpravidla s onkologickým onemocněním a náklady kolem 12 milionů korun. Náměstek ředitele VZP Petr Honěk už dříve uvedl, že to je ve srovnání s celkovými náklady na péči o onkologicky nemocné pacienty zanedbatelná částka.

I nadále budou do projektu zařazeni pacienti, u nichž lékaři předpokládají dobu dožití do 30 dnů. U dětských pacientů se hranice navýší na 90 dnů. VZP pro příští rok stanovila limit pro maximální počet pojištěnců v projektu na 2000.

„O pilotní projekt je z hlediska poskytovatelů zájem a věřím, že tato moderní a používaná metoda, aby pacient mohl zůstat mezi svými blízkými v rodině v terminální fázi života, bude dále prohlubována,“ uvedl Běhounek. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka je důvodem pokračování také snaha získat širší vzorek dat o mobilní paliativní péči.

Hlavním cílem projektu je ověřit, že kvalitní hospicovou péči je možné poskytovat i v domácím prostředí, a zajistit tak pacientům, kteří si to přejí, možnost zemřít doma. Úkolem je též porovnat náklady na mobilní péči s výdaji na péči v lůžkových zařízeních. Už vyhodnocení první fáze ukázalo, že mobilní hospice poskytují pacientům v posledních dnech života stejně kvalitní péči jako klasické hospice. Náklady na zdravotní péči jsou srovnatelné nebo nižší.

Na základě vyhodnocení projektu by mobilní hospicová péče mohla být od roku 2018 zahrnuta do seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. V současnosti hrazená pojišťovnami není.

19.12.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv