S přípravou na stáří by měl člověk podle lékařky Marty Šimůnkové začít už kolem padesátky. Co pro sebe v následujících deseti letech udělá, zúročí po mnoho dalších let a desetiletí, řekla ČTK při křtu knihy Průvodce vyšším věkem – Manuál pro seniory, členka autorského týmu. Knížka je pro ty, kdo se aktivně zajímají o stáří a stárnutí. Užitečné informace tu najdou laičtí i profesionální pečovatelé, a také lékaři nejrůznějších odborností.

Naděje/ilustrační foto

„Hlavním naším cílem v přípravě na stáří a stáří samotném by mělo být co nejdéle udržet to, co jsme se naučili v prvních třech letech života – vzpřímené držení těla, chůze, řeč a touhu poznávat,“ shrnula Šimůnková. Člověk by podle ní měl předem znát úskalí stáří, i jak je překonat. Vždy má možnost volby, aktivně stárnout, nebo se nechat stářím převálcovat.

Jedno z nejhorších onemocnění ve stáří je deprese, u seniorů se podceňuje. Nedá se rozmluvit, musí se i ve stáří léčit. Dalším závažným problémem ve vyšším věku je podvýživa, je základní příčinou většiny úmrtí v nemocnicích. Publikace proto věnuje výživě ve stáří zvláštní kapitolu.

S rostoucím věkem přibývá demencí. Základní informace o ní předkládá předsedkyně České alzheimerovské společnosti Iva Holmerová. Praktický návod, jak trénovat paměť, připravila vedoucí denního stacionáře pro seniory v Praze 8 Jitka Suchá. Zásady správné výživy vysvětlí vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny plzeňské lékařské fakulty Dana Müllerová a jedno z nejzákladnějších pravidel zdravého stárnutí, pohyb, připomene Martin Matoulek z Všeobecné fakultní nemocnice.

Kultura, dobročinnost a vzdělávání patří k oblastem, kde se lidé mohou uplatňovat do vysokého věku. Účast na společenském životě, učení se novým dovednostem a setkávání s lidmi obohacují stáří a zvyšují kvalitu života seniorů. Nejhorší nemocí ve stáří může být samota a pocit nepotřebnosti. Jak jej překonat, radí Lucie Vidovićová z Masarykovy univerzity v Brně.

Péče o seniory bývá náročná a neobejde se často bez profesionálů. O sociálních službách a pomoci rodinám v roli pečovatelů píše Lada Habrcetlová ze Života 90 s upozorněním že není ostudou využít sociálních služeb, hanbou je nechat svého seniora bez jakékoli pomoci.

15.12.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv