V rámci říjnové cesty prezidenta Miloše Zemana do Čínské lidové republiky byla ministrem Němečkem, který jej doprovázel, dojednána řada významných dohod v oblasti zdravotnictví.

Jedním z nejvýznamnějších bodů bylo jednání o podpoře medicínské turistiky v oblasti lázeňství, o kterou čínská strana vyjádřila velký zájem. Tato spolupráce bude realizována na základě komplexní nabídky medicínské a lázeňské turistiky ze strany Ministerstva zdravotnictví a Svazu lázní.

„Dohoda představuje ekonomickou pomoc českému lázeňství v podobě nové klientely z Číny, která si bude hradit pobyty a léčebné procedury sama. Jsem velice rád, že v tomto bodě došlo k významnému posunu. Čínská strana je přip ravená propojit české lázně s čínskými partnery,“říká ministr Němeček a dodává: „ Na základě vzájemné spolupráce čínské strany, našeho ministerstva a privátních partnerů PPF a CEFC, kteří na pilotní projekt přispějí  4 miliony korun, se do lázní Karlova Studánka přijede léčit 120 dětí s dýchacími nemocemi.“

Dalším významným krokem bylo uzavření dohody o čínské podpoře projektu Kliniky Tradiční čínské medicíny při Fakultní nemocnici Hradec Králové. V současné době je projekt připravován mezi FN Hradec Králové, Lázněmi Velichovky, Lázněmi Bohdaneč, Univerzitní nemocnicí Xiangya a Zdravotním úřadem provincie Hunan. Do projektu mají zájem investovat Zdravotní úřady měst Tianjinu a Šanghaje a čínská strana bude také aktivně hledat jak model oficiální finanční podpory, tak i podporu privátních čínských investorů. Projekt kliniky tradiční čínské medicíny v Hr adci Králové se stane referenčním projektem  pro ostatní země střední a východní Evropy.

V rámci návštěvy podepsal ministr Němeček také Memorandum o strategické spolupráci zdravotních systémů České republiky a Čínské lidové republiky, která je první „strategickou dohodou“ v historii ČLR.

6.11.2014

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv