Do deseti let by se měl podíl výdajů na psychiatrickou péči přiblížit evropskému průměru 7 %. V současné době tento podíl ze systému veřejného zdravotního pojištění činí cca 4 %. Uvádí to Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-30, který nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením.

Mozek/ilustrační foto

Podle posledních údajů zdravotní pojišťovny vynaložily na tento segment zdravotních služeb 13,7 mld. Kč. Jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví „největší podíl nákladů…nese následná lůžková péče, která je nákladově neefektivní v porovnání s komunitní péčí, tj. péčí poskytovanou v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním.“

Ministerstvo zdravotnictví chce tuto situaci změnit. Cílem je dosáhnout finančního poměru komunitní vs. lůžkové péče 60 % : 40 %. Peněžní prostředky budou rozděleny na základě dohodovacího řízení, tedy dohod zdravotních pojišťoven s poskytovateli psychiatrické péče, a následně vtěleny do tzv. úhradové vyhlášky.

V materiálu se však nepíše, na které segmenty zdravotní péče se budou prostředky procentuálně snižovat, jestliže na psychiatrii porostou. Jistě by zástupce zdravotnické veřejnosti zajímalo, na čí úkor bude rozpočet na psychiatrii posilován.

21.11.2019

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv