Přinášíme rozhovor s ředitelem Institutu klinické a experimentální medicíny Michalem Stiborkem.

Pane řediteli, do jaké míry omezování péče v souvislosti s COVID-19 zasáhlo transplantační program?

IKEM i v době pandemie COVID-19 stále drží svůj transplantační program na úrovni posledních let. I přes komplikovanou situaci s novým koronavirem a díky profesionalitě kolegů z dárcovských nemocnic provedl již transplantace více než 155 orgánů.

Jak se pandemie dotkla jiných zdravotních služeb, které IKEM poskytuje?

Do konce dubna měl IKEM utlumen provoz na cca 50 % běžné produkce. Postupně jsme rozvolňovali opatření tak, abychom na začátku května byli schopni provádět minimálně 80 % výkonů běžného stavu. Zároveň ale jako superspecializované pracoviště, které musí chránit jedny z nejvíce senzitivních pacientů, nadále dbáme na zvýšená opatření při příjmu pacienta do IKEM.

Omezovali jsme péči zejména u elektivních výkonů a v ambulantním provozu. Transplantačního programu ani akutní péče v oblasti kardiovaskulárních onemocnění se omezení nedotklo. Naše pacienty jsme prostřednictvím e-komunikace obesílali informacemi, zasílali jim na požádání e-recepty, naši lékaři ambulovali přes telefon. Většina našich pacientů byla za tuto péči velmi vděčná, reakce na tato opatření byla velmi pozitivní.

IKEM v posledních letech hospodařil se ziskem, předpokládá nyní zhoršení hospodaření či ztrátu díky výpadků příjmů od pojišťoven či růstu některých nákladů?

V současné době už víme, že se nucený výpadek poskytování zdravotních služeb výrazně promítnul do ekonomiky institutu. IKEM v tuto chvíli hospodaří se ztrátou ve výši 48 milionů. Nicméně věříme, že Ministerstvo zdravotnictví svými opatřeními zabezpečí kompenzaci výpadku poskytované péče. Pro IKEM je ale v tuto chvíli nejdůležitější našim pacientům zachovat spektrum a rozsah zdravotní péče, na kterou jsou zvyklí a kterou jim poskytujeme. 

Vede současná situace k omezování investic do výstavby nových budov či pořizování přístrojů?

Náš hlavní cíl strategická investice Vlády ČR – dostavba pavilonů G1, 2 se nemění. Zadávací dokumentaci prošla kontrolou ministerstva zdravotnictví i financí. Předpokládáme tedy, že uskutečňování této strategické vládní investice bude pokračovat a my začátek této investiční akce připravujeme na druhou polovinu roku. 

22.5.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv