Závislost na tabáku je nemoc. V České republice jí trpí přibližně 2,2 milionu lidí a ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života. „Přitom dobré zákony kontroly tabáku nejen sníží prodej cigaret, a tím i devastující vliv na zdraví obyvatel dané země, ale přinesou užitek i pro její ekonomiku. Vysoké zdanění, nekuřácké veřejné prostory, zákaz reklamy a sponzorování, velká obrázková varování – to všechno je účinnou prevencí kouření,“ říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Boj proti kouření/ilustrační foto

„Jen kompletně nekuřácké veřejné vnitřní prostory by našim zdravotním pojišťovnám mohly ušetřit zhruba půl miliardy korun ročně za hospitalizace pacientů se srdečními infarkty – ročně se těchto onemocnění vyskytne kolem 5000 jen kvůli tomu, že jsou lidé vystaveni kouření ve vnitřních prostorách. Sníží se i jiné náklady zdravotních pojišťoven, které nebudou muset hradit léčbu dalších nemocí způsobených kouřením,“ uvedla doc. Králíková. Naopak se podle ní zvýší příjem pohostinského průmyslu. Zdůraznila, že nekuřáci mají mít svobodu dýchat čistý vzduch. „Důležitý je výraz kompletně nekuřácké, tedy veřejné vnitřní prostory bez jakýchkoli výjimek – zejména bary, diskotéky a hudební akce ve stanech, kam chodí mladí a dospívající, jsou dnes cílem propagace cigaret. Cedulka u vchodu o zákazu vstupu pod 18 let je trapné alibi,“ říká doc. Králíková.

„V České republice je, předpokládám, demokratický režim. A v demokratickém režimu se menšina podřizuje většině. Také v ČR je většina populace, a to 70 %, nekuřácká. V Kalifornii kouří dnes třikrát méně obyvatel než v ČR především právě proto, že jsme se systematicky soustředili na eliminaci kouření ze všech veřejných prostor,“ doplnil prof. Stanton Glantz z Kalifornské univerzity v San Franciscu.

Shrnuje, že zcela nekuřácké vnitřní veřejné prostory a pracoviště jsou jediným způsobem, jak zajistit svobodu všech dýchat čistý vzduch bez toxických chemikálií tabákového kouře druhých. „Nekuřácké prostory znamenají nejen okamžité zlepšení zdraví všech, ale zlepší i ekonomiku snížením zdravotních nákladů, které platí celá společnost přes zdravotní pojištění. Navíc, v rozporu s propagandou tabákového průmyslu jménem některých zástupců pohostinství, jsou přínosem i pro restaurace a bary,“ dodává.

Doc. Králíková je předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), která sdružuje lékaře a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku. SLZT se snaží informovat veřejnost mj. prostřednictvím médií o tom, že kouření je u nás příčinou téměř pětiny úmrtí, naprostá většina kuřáků by raději nekouřila, kdyby mohli znovu volit (sedm až osm z desíti, i o existenci účinné léčby této závislosti. Rovněž podporuje další aktivity kontroly tabáku, mj. povinnost existence nekuřáckých veřejných prostor, zvýšení daní z cigaret a existenci vyčleněné daně na prevenci a léčbu závislosti na tabáku, obrázková zdravotní varování na velkých plochách krabiček a mnohá další opatření. Upozorňuje na to, že léčba závislosti na tabáku se společnosti jednoznačně vyplatí. V roce 2004 se odhadovalo, že kvůli kuřákům vydává česká společnost navíc ročně přibližně 300 euro na osobu.

Prof. Glantz se mimo jiné podílel na donucení zástupců tabákového průmyslu, aby zveřejnili několik desítek milionů stránek utajovaných informaci. Tyto odtajněné dokumenty mimo jiné dokazují cílenou snahu získat co nejrychleji co nejvíce lidí závislých na nikotinu, a to sofistikovanými chemickými postupy při naprostém ignorování vysoké toxicity. Odhalení bylo součástí Tobacco Master Settlement Agreement včetně zaplacení více než 200 miliard dolarů za vědomé klamání veřejnosti s dopadem na lidské zdraví a životy. Tento příběh inspiroval i tvůrce filmu Insider. Dokumenty jsou volně dostupné na internetu v knihovně University of California San Francisco Documents Library včetně 22 540 dokumentů vztahujících se k České republice.

13.4.2016

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv