Koordinační středisko transplantací (KST) zaznamenalo za loňský rok rekordních 188 transplantací jater a 34 transplantací plic. Počet zesnulých i žijících dárců mírně poklesl oproti roku 2014, který představoval rekord co do počtu zemřelých dárců orgánů. V mezinárodním srovnání se Česko řadí mezi deset nejaktivnějších zemí Evropy, nejvíc dárců eviduje Španělsko. Sdělil to ředitel KST profesor Miloš Adamec.

Transplantace/ilustrační foto

„Zásluhu na úspěších českého transplantačního programu má také Národní akční plán vlády pro darování orgánů a transplantace, jehož součástí byl i rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce v této oblasti,“ řekl.

Celkem bylo v roce 2015 evidováno 246 zemřelých dárců a 53 žijících. Tradičně nejčastějším transplantovaným orgánem byly ledviny, těch bylo v souhrnném počtu 453 a pocházely od zemřelých i žijících dárců.

Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace byl schválen v květnu 2010 a ukončen s rokem 2015. Hlavním cílem bylo zvýšení kvality, počtu a bezpečnosti transplantací.

„Celkem 13 programových bodů ze 14 bylo splněno a přinášejí konkrétní výsledky. Pouze jeden bod, a to zařazení dárcovských konzultantů do všech nemocnic, se nepodařilo splnit v požadovaném rozsahu. Vzhledem k pozitivním zkušenostem nemocnic, které se touto cestou vydaly, lze předpokládat, že se dárcovští konzultanti postupně stanou standardem ve všech nemocnicích s odděleními ARO a JIP,“ uvedl Adamec.

Jednou z priorit akčního programu byla zahraniční spolupráce v oblasti transplantologie. Česko v mezinárodním programu výměny orgánů FOEDUS vytvořilo internetový portál pro výměnu akutně potřebných orgánů či těch, které nelze v zemi původu ihned transplantovat. Portál tak zvyšuje reálné šance pacientů na úspěšnou transplantaci. Webová a mobilní aplikace je od června 2015 rutinně používána, do programu se postupně zapojují kompetentní autority všech členských zemí EU a Švýcarska.

Systém vytvořený českými specialisty zaznamenal podle Adamce velký úspěch. Před jeho uvedením byla komunikace o výměně orgánů mezi evropskými státy jen po telefonu a faxem. Bylo to časově náročné a často nedostačující pro včasné nalezení vhodného příjemce orgánu v zahraničí. „Za více než půl roku provozu bylo prostřednictvím této mezinárodní informační platformy zadáno 118 poptávek a 114 nabídek na orgány z celé Evropy. Z těchto 114 nabídek bylo transplantováno 15 orgánů,“ shrnul.

29.1.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv