Každoročně se v Česku narodí asi 300 dětí, které mají v důsledku nadměrného pití alkoholu matkou závažné poruchy nervového systému, deformity obličeje či poruchy růstu. Rozvine se u nich takzvaný fetální alkoholový syndrom. Dalších zhruba 3000 dětí má kvůli konzumaci alkoholu matkou zdravotní komplikace. Vyplývá to odhadů odborníků. Podle nich neexistuje žádné množství alkoholu, které by se dalo v těhotenství považovat za bezpečné. Informovalo o tom Centrum podpory veřejného zdraví (CPVZ) při Státním zdravotním ústavu.

Fetální alkoholový syndrom (FAS) není léčitelný a rozvíjí se u dětí, jejichž matka v těhotenství konzumovala nadměrné dávky alkoholu. „Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, kterými je poškozeno na celý život. Jde o poruchy růstu, deformity v obličeji, postižení centrální nervové soustavy. Fetální alkoholový syndrom není léčitelný a znamená pro jedince celoživotní postižení a omezení v mnoha oblastech života,“ upozornilo CPVZ. Většina případů FAS se týká matek, které pijí častěji či dlouhodobě větší množství alkoholu.

Děti s FAS mají zpravidla poruchy chování, problémy s učením, se zrakem či sluchem, potíže s pamětí nebo i sníženou inteligenci. Fyzické postižení dítěte s FAS se podle CPVZ projevuje pomalým tělesným růstem před porodem i po něm. „Objevují se deformity kloubů, končetin i prstů. Dítě má malý obvod hlavy a menší mozek. Zásadní jsou změny v obličeji, které bývají patrné na první pohled – široce posazené oči, tenký horní ret, krátký nos a hladký povrch kůže mezi nosem a horním rtem,“ uvedlo CPVZ.

Odborníci ale upozorňují, že žádné množství alkoholu se nedá v těhotenství považovat za bezpečné. U nižších dávek, tedy pokud matka vypije jednu až čtyři sklenice alkoholu týdně, se výsledky výzkumů různí. Ale existují studie, podle kterých i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte. V Česku se každoročně u dalších asi 3000 novorozenců se rozvine takzvaná porucha fetálního alkoholového spektra (FASD). Tyto děti mají zdravotní komplikace, deformity či postižení, která jim způsobila konzumace alkoholu u matky během těhotenství.

Pití alkoholu je škodlivé nejen v těhotenství, ale také při kojení. Více informací zájemci najdou na webu Alkohol pod kontrolou.

12.2.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv