Senát schválil návrh na zrušení sporného a neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon o úrazovém pojištění začal platit v roce 2006, dosud ale nenabyl účinnosti. Odkládal se čtyřikrát, naposledy loni na rok 2017. Návrh na zrušení zákona, který zachovává právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce, nyní čeká na podpis prezidenta.

Zrušení/ilustrační foto

Rušený zákon předpokládal, že úrazové pojištění by zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pojistné by vybírala jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by hradila rentu.

Shoda na tomto modelu mezi politiky, odbory a zástupci podniků ale nepanovala. Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven – České a Kooperativy, případné odškodné se pak platí z tohoto pojištění.

Zrušení normy by mělo dát prostor k přípravě nového systému. Ministerstvo práce doporučuje, aby úrazové pojištění kvůli pracovním úrazům a nemocem z povolání měla v budoucnu na starosti ČSSZ. Ve hře jsou další tři varianty – vedle ČSSZ je to více komerčních pojišťoven, zdravotní pojišťovny či nová veřejná úrazová pojišťovna.

Schválený návrh také obsahuje pasáž, podle které by měl stát hradit na základě dohody v tripartitě náklady, které vynaloží odbory a zaměstnavatelé na vyjednávání na republikové a krajské úrovni. Organizace odborů a zaměstnavatelů budou ze zákona veřejně prospěšné právnické osoby.

23.7.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv