Klienti domovů pro seniory často užívají nevhodné léky, jejich kombinace nebo zbytečně vysoké dávky. Praktičtí lékaři, kteří se o seniory v domovech starají, na ně nemají dost času, nedostává se zdravotních sester ani ošetřovatelů. Výsledky průzkumů, uskutečněných během tří let ve 13 zařízeních se zhruba 850 klienty, novinářům představila nezisková organizace Ústav lékového průvodce.

Léky/ilustrační foto

Výsledky ukázaly, že klienti, kterým je většinou nad 80 let, užívají v průměru osm léků. U řady z nich podle vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce Milady Halačové není ze zdravotní dokumentace dohledatelné, proč lék užívají.

Za tři roky ve 13 zařízeních farmaceuti zkontrolovali přes 7000 léků a u každého klienta vydali průměrně 2,4 doporučení ke změně či dalšímu sledování. „Nejčastěji jsme při studiu zdravotnické dokumentace klientů zjistili, že lidé užívají léky nevhodné vzhledem k jejich věku a diagnóze, naopak chyběla léčiva s jasně prokázaným pozitivním vlivem na jejich nemoci či délku přežití, nebo byly voleny nevhodné kombinace léků, které následně vedly k rozvoji nežádoucích vedlejších účinků,“ popsala Halačová.

Odborníci upozorňují, že zdravotní stav klientů v domovech pro seniory se za posledních 20 let změnil. Zatímco dříve v nich žili často aktivní senioři toužící po společnosti, v současné době jsou to prakticky léčebny dlouhodobě nemocných, uvedl předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti J. E. Purkyně Petr Brouzek. Protože ale spadají pod sociální systém, nikoliv pod zdravotnictví, nedostává se klientům stejně časté lékařské péče.

Péči v zařízeních potřebuje podle geriatra Zdeňka Kalvacha méně než pětina seniorů nad 80 let, u lidí do 65 let je to méně než pět procent. Klienti domovů často trpí několika vážnými onemocněními najednou, nejsou samostatně pohybliví a časté jsou různé typy demence.

Až 80 procent klientů domovů pro seniory je při užívání léků závislá na ošetřujícím personálů vlivem snížených rozhodovacích schopností nebo demence. Prověřit užívané léky mohou i jejich rodinní příslušníci prostřednictvím poradny Ústavu lékového průvodce. Organizace je financovaná z darů, projekt podpořil i Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Cílem organizace je vytvoření metodiky pro předepisování léků v domovech a do budoucna i certifikátu „zařízení bezpečné a účelné farmakoterapie“. Pro nutnou systémovou změnu je ale podle Plechaté potřeba spolupráce veřejných institucí s pojišťovnami. Změnit by se mělo i odměňování praktických lékařů, kteří o klienty domovů pečují.

22.11.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv