Smlouvy na protonovou léčbu podepsaly s pražským protonovým centrem po Vojenské zdravotní pojišťovně také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna. Ostatní tři zaměstnanecké pojišťovny s ním o smlouvě jednají, sdělil dnes ČTK důvěryhodný zdroj. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na návrh smlouvy od centra podle mluvčího marně čeká od prosince. Mluvčí centra Iva Taťounová podpisy smluv a jednání o dalších ČTK následně potvrdila.

Protonové centrum/ilustrační foto

Centrum prohrálo s VZP spor o platnost smlouvy o smlouvě budoucí, na léčení posílala VZP do pražského centra pacienty stejně jako ostatní pojišťovny i bez smlouvy. Po razantním navýšení ceny ke konci loňského roku začala VZP posílat pacienty do Mnichova.

V roce 2013 uzavřela smlouvu s protonovým centrem Vojenská zdravotní pojišťovna. Ostatní vyčkávaly a léčbu pacientů hradily individuálně. I bez smlouvy ji tak dostal každý nemocný, kterému ji doporučili odborníci z komplexního onkologického centra.

„Dva miliony klientů České průmyslové zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny mají podpisem smlouvy jistotu, že v případě potřeby budou léčeni moderní bezpečnou a šetrnou ozařovací metodou,“ uvedla Taťounová. Klasické ozařování je spojeno s léčbou nežádoucích účinků, což výdaje na léčbu zvyšuje. „Pojišťovny uspoří výdaje, které by musely vydávat na léčbu sekundárních projevů ozáření. Další finanční prostředky šetří díky výhodným smluvním podmínkám,“ dodala.

„VZP už dva týdny marně čeká na návrh smlouvy od pražského protonového centra, jednání se protahuje,“ řekl její mluvčí Oldřich Tichý ČTK. Podle domluvy mělo centrum předložit návrh smlouvy v prvním lednovém týdnu.

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková ČTK řekla, že o smlouvě v současnosti jednají. K jednání přistoupili až teď, protože předpokládali, že protonová léčba bude v seznamu výkonů pro tento rok. Tím by byly jasně dané i podmínky pro její úhradu a výše ceny. Nakonec se ale protonová léčba do seznamu výkonů nedostala.

Protonové centrum v posledních měsících loňského roku razantně zvýšilo ceny, za jedno ozařování pro dospělého si místo 26.000 začalo účtovat 39.000 korun, pro léčbu přitom je ozařování potřeba více. „Abychom zajistili přijatelné ceny za léčení, rozhodli jsme se začít o smlouvě jednat,“ shrnula Kadečková.

„Smlouvu s pražským protonovým centrem jsme uzavřeli v zájmu našich klientů. Ve shodě s doporučením společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky budeme léčbu hradit pacientům s vybranými diagnózami a s doporučením komplexních onkologických center, a to vždy po schválení revizním lékařem naší pojišťovny,“ řekla ČTK mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Mluvčí VZP Tichý doplnil, že se snaží s pražským centrem domluvit na smluvním vztahu už bezmála dva roky, zatím bezvýsledně. „Přesto za tu dobu schválila VZP protonovou terapii celkem pro 63 svých klientů. Pro 41 z nich odsouhlasila léčbu v Praze, zbývajícím 22 dala souhlas k vycestování za protonovou terapií do Mnichova,“ upřesnil.

Kadečková i Tichý zdůraznili, že i bez smlouvy s centrem měli klienti, kteří to potřebovali, léčbu protony zajištěnou. „Bez ohledu na existenci či neexistenci smlouvy VZP opakovaně deklarovala, že protonovou terapii uhradí každému svému klientovi, kterému ji jako nezbytnou indikuje kterékoli ze 13 komplexních onkologických center. Tento slib VZP striktně dodržuje a zajistila už ozařování protonem pro více klientů než ostatní pojišťovny dohromady,“ dodal Tichý.
Protonová terapie je doporučena pro léčení nádorů hlavy, krku, mozku a centrální nervové soustavy, nádorů v páteři, rakovinu prostaty, lymfomy a nádorů u dětí. Pražské centrum chce během několika měsíců zahájit i léčbu nádorů plic.

22.1.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv