Sněmovna zřejmě neschválí návrh, podle kterého by rodiče dětí vážně poškozených povinným očkováním získali nárok na odškodnění od státu. Poslanci naopak patrně umožní umělé oplodnění i nesezdaným ženám. Vyplývá to z doporučení, které dal plénu k poslaneckým pozměňovacím návrhům vládní novely zákona o specifických zdravotních službách zdravotnický výbor. O podobě předlohy budou poslanci rozhodovat pravděpodobně na dubnové schůzi.

Očkování dětí/ilustrační foto

Úprava Jana Farského předpokládá, že „za újmu nikoli zanedbatelnou“, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát. Farský obdobnou úpravu prosazoval už v minulosti, podle stanoviska výboru by neměl být úspěšný ani tentokrát.

Sněmovna asi nekývne na další Farského návrh o zrušení povinnosti rodičů potvrzovat bezinfekčnost svého potomka před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací akci. Poslanec zřejmě neprosadí ani úpravu, podle níž by rodiče, nikoli lékaři dávali pro tyto akce posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Úspěch na plénu by mohl zaznamenat Farského další požadavek, aby se platnost posudku prodloužila o rok na dva roky v návaznosti na zdravotní prohlídky.

Na umělé oplodnění nyní mají podle zákona nárok jen ženy do 49 let na základě písemné žádosti, kterou podají spolu s mužem, s nímž chtějí tuto službu podstoupit. Umožnit asistovanou reprodukci i nesezdaným ženám bez souhlasu muže s použitím spermatu anonymního dárce chce František Adámek. Podle názoru výboru by Sněmovna měla jeho návrh přijmout. Adámek argumentuje tím, že zákon se nyní obchází. „Neprovdaná žena volila rizikový způsob otěhotnění, nebo byl souhlas muže jen účelovým prohlášením bez skutečného záměru podílet se na výchově dítěte,“ napsal ve zdůvodnění.

Další poslanecké návrhy pravidel asistované reprodukce, jak je podali Jitka Chalánková a Ludvík Hovorka, by Sněmovna schválit neměla. Týkají se mimo jiné zpřísnění podmínek pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství nebo snížení hraničního věku ženy na 45 let.

Vládní novela počítá s tím, že se hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, sníží z 25 na 21 let. Novela má také zjednodušit postupy při vydávání lékařských posudků. Do předlohy se patrně dostane na návrh Pavla Antonína možnost odběru dělohy od žijící dárkyně. Ustanovení by ale bylo použitelné až po schválení této metody a po jejím zavedení do klinické praxe. Předseda zdravotnického výboru Rostislav Vyzula doporučil nad rámec novely zpřísnit kontroly kvality pitné vody ve vodovodech, plénum by to mělo schválit.

16.3.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv