Software k výuce zdravotnických záchranářů i k nácviku spolupráce výjezdových skupin vyvinula Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje (ZZS). Umožňuje simulovat pacientský monitor, který je součástí defibrilátoru, a navodit různé stavy vznikající při neodkladné resuscitaci pacienta, řekla mluvčí ZČU Kamila Kolářová.
Zdravotnictvíilustrační foto
Aplikace umožňuje ve vzdělávacím středisku záchranné služby individuální nácvik zaměstnanců, který není tak náročný na přípravu. K výcviku ošetření pacienta není potřeba téměř žádné další vybavení. Simulaci lze provádět také na kolegovi a není nutná umělá figurína.

„Můžeme nasimulovat monitorování tepové frekvence, krevního tlaku, tělesné teploty, saturaci hemoglobinu kyslíkem či pořízení EKG záznamu. Rovněž je možné nacvičovat rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně použití defibrilátoru, který je součástí programu,“ uvedl záchranář a lektor ZZS Petr Kunášek. Díky tom, že jde o počítačovou simulaci, nacvičují záchranáři zákrok na kolegovi a v bezpečných podmínkách.

„Softwarové vybavení s názvem PETER sestává ze simulátoru defibrilátoru a ovládací konzole, které mohou být instalovány na dvou různých počítačích a komunikují spolu po počítačové síti. Instruktor ovlivňuje informace, které studentovi zobrazuje simulátor,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu z katedry výpočetní techniky a informatiky ZČU Kamil Ekštein.

Pokud instruktor vidí, že student resuscituje správně, začne nastavovat takové parametry křivek srdeční aktivity, jako by oživování bylo úspěšné a pacientovo srdce začalo pracovat normálně. Když student udělá chybu, může mu namodelovat různé problematické stavy. Díky tomu si pod odborným vedením nacvičí komplexní scénáře, dodal.

Simulátor už se využívá na katedře záchranářství Fakulty zdravotnických studií ZČU při výuce studentů 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický záchranář, kde se proškolilo 200 zaměstnanců záchranné služby. „Vyhláška o zdravotnických pracovnících rozšířila u záchranáře kompetence provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG,“ řekla vedoucí katedry Alena Pistulková. S pomocí simulátorů je výuka zajímavá i reálná.

7.7.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv