Česká republika se v porodnictví řadí mezi nejvyspělejší zdravotnické systémy světa. Síť porodnic a perinatologických center plně pokrývá teritorium ČR a dostupnost takové péče je velmi vysoká. Zejména rizikové porody jsou v ČR vysoce centralizovány do perinatologických a intermediárních center. Více než 78% všech rodiček podstoupí prenatální kontrolu již v prvních 12 týdnech těhotenství a dostupnost prenatální péče patří k jedné nejvyšších mezi vyspělými zeměmi.

Novorozenci/ilustrační foto

Další pozitivní zprávou je i snižování úmrtí novorozenců do 28 dní, od roku 2000 z 2,1% na 1,2% v roce 2013. Jedno z nejnižších dat mezi zeměmi OECD. Podstatné je, že výrazně klesá specifická úmrtnost v nejnižších váhových kategorií novorozenců v čase, neboť předčasně narozené děti s porodní váhou pod 750 g mají riziko novorozenecké úmrtnosti nejvyšší.

V ČR také dlouhodobě klesá počet žen, které umírají v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím, dlouhodobě jde o méně než 10 případů na 10 000 narozených dětí.

„Dostupná data nás ovšem varují také před negativní trendy, na které se musí česká populace připravit a které pravděpodobně jen těžko lze zvrátit. Jen za poslední 3 roky hodnota obecné plodnosti kolísá kolem 43 dětí na tisíc žen, a to je významně méně než před rokem 1990. Naše populace tak výrazně stárne. Průměrný věk prvorodiček se od počátku 90. let zvýšil o téměř 6 let, a to na zhruba 28 let. Vyšší věk matek s sebou nese vyšší výskyt komplikací v těhotenství a při porodu, celkově se komplikace vyskytují u více než 14 % matek. Proto je potřeba dbát na péči už od časného stádia vývoje plodu, nepodceňovat preventivní prohlídky, nenechávat věci v rukou náhody a jakési domácí péče,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Statistiky dále upozorňují i na fakt, že se v ČR zvyšuje počet provedených výkonů „in vitro fertilizace, IVF“.  Zdaleka ne všechny výkony se ovšem týkají občanek České republiky. V roce 2013 provozovalo činnost již 41 center asistované reprodukce. Meziroční nárůst počtu cyklů v letech 2012 a 2013 byl o více než 17 % (tj. v r 2013 > 32 000). Centra asistované reprodukce v České republice jsou často vyhledávána cizinkami, ať již ze zemí Evropské unie či jiných zemí. V roce 2013 byla více než třetina všech cyklů provedena cizinkám (34,5 %, oproti 14,5 % v roce 2007). Podíl žen ve věku 40 let a vyšším na celkovém počtu cyklů se od roku 2007 zvýšil z 10,7 % na 24,8 % v roce 2013. Tento vývoj souvisí s obecným trendem odkladu rodičovství do vyššího věku.

15.7.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv