Srovnání vývoje počtu případů COVID-19, přepočet na 1 milion obyvatel. Průběžně aktualizováno.

Aktualizováno 15. dubna 2020.

Komentář na úvod: v médiích a z oficiálních míst často zaznívají data o celkovém počtu případů, denním nárůstu a srovnání s okolními zeměmi. Ale každá země je jiná, hlavně jinak veliká. V Německu žije přes 80 mil. lidí, ve Švýcarsku 8 mil. Proto jsme udělali toto srovnání – přepočet na 1 milion obyvatel. Aby byla čísla mezi zeměmi lépe porovnatelná.

Pochopitelně se také v jednotlivých zemích začal koronavirus SARS-CoV-2, respektive nemoc COVID-19, objevovat v jiný okamžik. Proto jsou srovnané i časové osy – vždy začínají v okamžiku, kdy bylo v dané zemi zaznamenáno 10 případů na 1 milion obyvatel.

Srovnání Česko, Jižní Korea a Švédsko

Jižní Korea je ve srovnání kvůli tomu, že:

  1. začala se s COVID19 potýkat o několik týdnů dřív než Česko či jiné evropské státy
  2. je velmi transparentní
  3. situaci zvládla snad nejlépe na světě

Švédsko je o něco napřed na časové ose od dosažení 10 případů na 1 milion obyvatel. A oproti Česku nemají tak přísné

První graf ukazuje přepočtenou dynamiku růstu počtu případů v průběhu prvního měsíce.

Druhý graf ukazuje celkový přepočtenou počet případů. Světlé křivky znázorňují protestovanost – kolik testů bylo provedeno na milion obyvatel – hodnoty jsou na pravé ose.

Česko mělo po měsíci od nástupu COVID-19 víc testů na milion obyvatel než Jižní Korea. Švédsko (publikuje data týdně, proto ty schody), které testuje výrazně méně, mělo dlouho případů podobně jako Česko. Viz další grafy níže.

Dalo by se shrnout, že počáteční vývoj u nás vypadal podobně jako v Jižní Koreji, přírůstek nových případů ale nezačal klesat tak rychle. Takový scénář by byl ale v Evropě absolutně výjimečný.

Teď je otázka, jestli se v dalších dnech Česko udrží na stabilních hodnotách, nebo bude následovat Švédský scénář.

Srovnání Česko, DACH a Švédsko

Ve středoevropském kontextu na tom jsme opravu zatím velmi dobře. Níže rovnání s Německem, Rakouskem a Švýcarskem v denních přírůstcích. Srovnání je doplněno o Švédsko.

Graf není moc přehledný kvůli denním výkyvům, proto ještě jednou, kdy jsou hodnoty vždy zprůměrovány za poslední tři dny.

A srovnání v celkovém počtu případů.

Zatím je tedy průběh u nás (nejen) v porovnání s jižním a západním sousedem dobrý. A vzhledem k trendu, kdy je nových případů každým týdnem méně, je možné očekávat, že díky včasným opatřením se podařilo „křivku zploštit“.

25.3.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv