Před téměř deseti měsíci schválila vláda sedm velkých investičních akcí ve zdravotnictví. Týkají se rekonstrukcí, výstavby a vybavení budov v areálech státem zřizovaných nemocnic, které poskytují péči milionům pacientů ročně. Tyto investice budou stát přes deset miliard korun, přičemž státní rozpočet by se měl podílet sedmi miliardami.

Thomayerova nemocnice

V Praze se plánuje vybudování centrálního urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici, sdruženého objektu ve Všeobecné fakultní nemocnici a nových budov v IKEMu. Chirurgické obory by měly být soustředěny v pavilonu plzeňské fakultní nemocnice a Brno se dočká nové gynekologicko-porodnické kliniky. V Olomouci se chystá rekonstrukce hlavní budovy a královehradecká fakultní nemocnice bude modernizovat pavilon pro chirurgii. Podrobnější informace o strategických investicích naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-dala-zelenou-investicim-do-zdravotnickych-zarizeni-_10665_1.html.

Zpravodajský portál OZdravotnictvi.cz položil Ministerstvu zdravotnictví otázku, jak daleko se zmíněné investice po deseti měsících dostaly. „Realizace se nachází ve fázi zpracování plánovací a přípravné dokumentace,“ uvedl nový mluvčí ministerstva Ladislav Šticha s tím, že dosud nebyla ze státního rozpočtu čerpána ani koruna.

Podle mluvčího se v letošním roce předpokládá čerpání pouze 94,5 mil. Kč ze státních zdrojů. „Dle harmonogramu bude potřeba vyčlenit ze státního rozpočtu v roce 2017 finanční prostředky přibližně ve výši 360 mil. Kč. Největší nároky na státní rozpočet si budou činit strategické investice v letech 2018 až 2020, v průměru na každý rok 1,5 mld. Kč,“ vysvětluje Ladislav Šticha.

Podle informací portálu OZdravotnictvi.cz se však v návrhu výdajových limitů pro roky 2018-2019, které předkládá na vládu Ministerstvo financí, s prostředky na strategické akce nepočítá. Bude tedy záležet, do jaké míry bude ministr zdravotnictví schopen prosadit své nároky při vyjednávání o rozpočtu na tyto konkrétní roky.

7.7.2016

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv