Na 24. dubna připadá Světový den meningitid. Podle statistik Mezinárodní konfederace organizací pro meningitidy (CoMO) se na celém světě každý rok nakazí těmito onemocněními více než 1,2 milionu lidí. Nejzávažnější formy meningitid představují bakteriální infekce, kterým celosvětově každoročně podlehne přibližně 120 000 lidí. Mezi ně mimo jiné patří i invazivní meningokokové onemocnění (IMO), které se řadí k nejrychleji probíhajícím nemocem infekčního původu. Téměř každý pátý člověk, který závažnou nákazu přežije, trpí  trvalými následky.

Meningokok/ilustrační foto

Za posledních šest let bylo v České republice zaznamenáno celkem 382 případů meningokokové infekce, z tohoto počtu bylo 161 dětí do věku 5 let. Jedinou možnou ochranu představuje očkování. IMO je závažné infekční onemocnění, které v některých případech vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci.

Již sedmý Světový den meningitid s podtitulem “Spojte své ruce proti meningitidě” vyhlásila Mezinárodní konfederace organizací pro meningitidy (CoMO). Cílem světového dne, který letos připadá na pátek 24. dubna 2015, je zvýšit povědomí široké veřejnosti o těchto závažných infekčních onemocněních, upozornit na míru závažnosti meningitid, ale také informovat o možnostech prevence a očkování proti některým jejich formám.

Meningitida je závažné infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu měkkých plen mozkových. Původci onemocnění mohou být bakterie, viry, vzácněji se jedná o parazitární infekci. Nejzávažnější formy meningitid představují bakteriální infekce. Mezi ty mimo jiné patří invazivní meningokokové onemocnění (IMO), které se řadí k nejrychleji probíhajícím onemocněním infekčního původu.

K přenosu může dojít velice snadno, a to kapénkovou infekcí z jedné osoby na druhou, podobně jako je tomu u chřipky nebo rýmy. Mezi prvotní příznaky mohou patřit bolesti hlavy, zvracení, horečka, porucha vědomí či krvácivé projevy na kůži tzv. petechie. Klíčovou podmínku pro uzdravení pacienta představuje včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby pomocí antibiotik.

I přes odborný lékařský zákrok podlehne meningokokovému onemocnění na celém světě každoročně přibližně 120 000 lidí. U těch, kteří nemoc překonali, může zanechat trvalé následky v podobě amputace prstů či celých končetin, ztráty sluchu, mentální retardace a dalších komplikací. Meningokokové onemocnění může postihnout kohokoli. Za nejvíce ohroženou skupinu jsou však považovány především děti do 4 let věku a dospívající od 15 do 19 let.

Prevenci invazivního meningokokového onemocnění představuje očkování. Vhodné je očkování adolescentů a malých dětí, především před vstupem do nového kolektivu, kde jsou obě věkové skupiny vystaveny zvýšenému riziku infekce.

23.4.2015

zdroj: AMI Communications


Další články

Na přehled všech zpráv