Ústavní soud (ÚS) o problematice úhrad zdravotnických prostředků nerozhodl, jednání odročil, termín vyhlášení nálezu nesdělil. Návrh na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění a jeho příloh podala skupina senátorů. Systém, jak zdravotní pojišťovny stanovují úhrady zdravotnických prostředků, senátoři pokládají za neprůhledný a neústavní, pojišťovny prý mají příliš volnou ruku. Ke kritice se připojili zástupci postižených, výrobců i dodavatelů.

Symbol invalidé/ilustrační foto

ÚS kvůli objasnění současné praxe zdravotních pojišťoven svolal první veřejné jednání pléna od roku 2013 a vyslechl osm svědků. Mezi zdravotnické prostředky patří například vozíky, berle, sluchadla, brýlové čočky a množství dalších, často velmi sofistikovaných pomůcek. Každoročně se za ně vynakládají miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění i z kapes pacientů.

Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy má v systému hlavní slovo Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), z jejíchž číselníků ostatní pojišťovny přebírají referenční ceny zdravotnických prostředků. Krása také zmínil, že většina předepisujících lékařů-specialistů často neumí dobře zdůvodnit, proč by měl pacient dostat zdravotnický prostředek v dražším provedení.

Také ze svědectví dvou zástupců asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků vyplynula důležitá role VZP. Aby se zdravotnický prostředek dostal na český trh, potřebuje být zařazen v číselníku VZP. Při schvalování často záleží na vstřícnosti referentů, uvedl prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Miroslav Palát.

Podle Petra Kotíka z Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků současný systém preferuje výrobky s nejnižší nákupní cenou, což však není ve finále vždy ekonomicky nejvýhodnější. „Ten nejlevnější prostředek nemusí vždy splnit plně ten účel,“ uvedl Kotík. Výrobci se podle něj často nedozvědí, proč přesně se jejich výrobek nedostal na číselník.

Přes hodinu u soudu dopoledne hovořil náměstek VZP Petr Honěk. Soudci chtěli podrobně vědět, jakým způsobem pojišťovna zjišťuje ceny, jak se rozhoduje při zařazování konkrétních prostředků do jednotlivých kategorií, jak provádí průzkum trhu. Honěk zmínil, že pojišťovna vychází z informací od zdravotnických zařízení i ze zahraničí.

Senátory zastupovala Alena Dernerová, podle které by současný systém měly nahradit veřejné soutěže. Vláda při dnešním jednání zástupce neměla, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) se v úterý omluvil. Pověření náměstka pro legislativu Radka Policara ÚS neakceptoval, ráno jej z lavice pro účastníky přesadil mezi veřejnost.

Odpoledne pak soud Policara vyslechl alespoň jako zástupce ministerstva zdravotnictví, nikoliv jako reprezentanta vlády. Policar uvedl, že argumentům pacientů a výrobců rozumí, nicméně zdůraznil potřebu ekonomické stability systému. Že jsou pravidla v zákoně stanovená velmi obecně, Policarovi nepřijde na škodu. Zdravotnictví je prý velmi složité, bylo by těžké napsat komplexní pravidla.

10.5.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv