Až desítky nových zaměstnanců z Ukrajiny měsíčně si slibuje Ministerstvo zdravotnictví díky novému projektu. Ten minulý týden poslalo ostatním ministerstvům k připomínkování. Snížení administrativní zátěže a především urychlení celého procesu získání práce v ČR by mělo pomoci řešit nedostatek pracovníků v našem zdravotnictví.

Nemocnice/ilustrační foto

Projekt spočívá v tom, že ukrajinský lékař či sestra by nemuseli žádat o termín pohovoru na zastupitelském úřadu na Ukrajině, ale naopak by byli aktivně osloveni ze strany tohoto úřadu. Fakticky by tak dostali přednost, což by zkrátilo dobu celého složitého procesu, kdy kapacity zastupitelských úřadů jsou údajně přetíženy. To ovšem vyžaduje zapojení českých zaměstnavatelů, především nemocnic, kteří budou nahlašovat volná místa úřadu práce, jež nemohou obsadit českými pracovníky.

Ministerstvo navrhuje stanovit podmínku, že ukrajinský pracovník se může do projektu hlásit pouze u jednoho českého zaměstnavatele. Pokud by se přihlásil u více, bude se brát v potaz jen první správně podaná přihláška, ostatní budou zamítnuty.

I přes slibované snížení administrativní zátěže zůstane její úroveň poměrně vysoká. Nemocnice budou muset předložit deset různých dokumentů, mimo jiné potvrzení od bezdlužnosti od finanční správy či České správy sociálního zabezpečení. Budou muset dokládat také potvrzení o registraci poskytovatele zdravotnických služeb. Je zřejmé, že zde stále existuje prostor ke snížení byrokracie, zvláště jde-li o předávání informací mezi různými organizacemi státu.

3.10.2016

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv