Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době se v tuzemsku odhaduje kolem 20 tisíc lidí nemocných s RS. Ročně přibývá zhruba tisícovka dalších.

Roztroušená skleróza/ilustrační foto

Pacienti s roztroušenou sklerózou nezbytně potřebují komplexní léčbu, tedy kromě drahé léčby i rehabilitaci a psychoterapii, aby léčba fungovala a byli dále aktivní. Systém veřejného zdravotního pojištění na to však neposkytuje dostatek peněz. Proto se pacienti inspirováni aktivitami Nadačního fondu Impuls rozhodli s tím něco udělat a díky daru známého producenta čaje a kávy, společnosti Oxalis, se podařilo nakoupit pomůcky do jihlavského MS centra. Nově mají k dispozici 30 rehabilitačních pomůcek za desítky tisíc korun, které pomohou v léčbě více jak tří stovek pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří MS centrum v jihlavské nemocnici navštěvují.

„Nové vybavení umožňuje nemocnici rozšíření péče o komplexní rehabilitaci, která má již od počátku choroby klíčový význam,“ uvádí neurolog Radek Ampapa, vedoucí lékař MS centra neurologického oddělení, kam se léčba pacientů s roztroušenou sklerózou z Vysočiny soustřeďuje. „Většinu pomůcek, které byly zakoupeny, jsme na neurologickém oddělení v minulosti vůbec neměli k dispozici. Dar významně zvýšil možnosti rehabilitační péče o pacienty – nejvíce v oblasti balančních cvičení,“ doplnil Radek Ampapa.

Specializovaná centra se také zabývají prevencí, která je podle odborníků v tomto onemocnění velmi důležitá. Při příznacích roztroušené sklerózy se může objevit porucha citlivosti a hybnosti, dvojitým viděním, pohybovými problémy, třesem či poruchami močení. Nemoc je zatím nevyléčitelná. Po včasném nasazení biologické léčby a správných rehabilitačních technik však může člověk dál pracovně fungovat a žít plnohodnotný život. V opačném případě hrozí rychlejší progrese onemocnění či závažné postižení.

V případě jihlavské nemocnice jde o unikátní projekt spolupráce soukromého, neziskového sektoru i samotných pacientů. „Systém veřejného zdravotního pojištění neposkytuje dostatek prostředků, aby se nezbytné komplexní péče dostalo všem pacientům s roztroušenou sklerózou. Proto je zapotřebí zapojení i neziskových a soukromých subjektů,“ vysvětlila Jana Hlaváčová ze Sdružení mladých sklerotiků. „Z 15 MS center v České republice disponuje potřebným vybavením jen zlomek a naším cílem je přispět k tomu, aby postupně byla vybavena všechna.“ Podle svých slov se s partnery rozhodli podpořit takové MS centrum, kde funkční, nadšený tým zajistí aktivní a udržitelné užívání pomůcek.

 

26.1.2015

zdroj: Nemocnice Jihlava


Další články

Na přehled všech zpráv