Pravděpodobnost, že jsme se už potkali s koronavirem, je v současnosti opravdu vysoká. Podle odhadu vědců z Masarykovy univerzity v Brně mohlo u nás koronavirovou infekcí projít i čtyři a půl milionu lidí. Možná jsme se infikovali opakovaně a ani o tom nevíme, protože nám dobře zafungovala slizniční imunita, která virus včas zastavila. Ale už první virová nálož mohla stačit na to, aby stimulovala tvorbu dlouhodobých paměťových protilátek, které nám kolují v krvi. A každá případná další dávka viru pak mohla hladinu těchto protilátek ještě zvýšit. 

Takzvané paměťové protilátky IgG se v krvi vytvářejí po několika týdnech od počátku infekce, tj. až po odeznění akutní infekce. Jsou to strážci vyslaní naším imunitním systémem, aby nás před koronavirem nadále hlídali a chránili. Jejich úkolem je každého případného nového vetřelce v těle odhalit a zneškodnit. Podle odborníků tyto specifické protilátky v krvi zůstávají přinejmenším několik měsíců, pravděpodobně i déle. Tvorba IgG protilátek může být v organizmu vyvolána také uměle – očkováním. Hladinu protilátek IgG lze zjistit testem ze vzorku krve. Testování provádějí specializované laboratoře a otestovat se může nechat kdokoli.

Přihlaste se do studie. Uvidíte, jak se vám hladina protilátek mění v čase

Vědci z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Asociací laboratoří QualityLab a s podporou Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR zahájili v říjnu loňského roku výzkum zaměřený na zjišťování hladiny protilátek proti koronaviru u populace v naší zemi. K účasti na studii jsou zváni všichni lidé, kteří mají zájem. Bez ohledu na to, zda byli, či nebyli infikování koronavirem, zda onemocněli, či neonemocněli covidem nebo zda byli, či nebyli očkováni. Jedinou podmínkou je, že stihnou svůj první test do konce března, protože to je datum, kdy se uzavírá první fáze studie.

Dobrovolní účastníci získají více informací o své imunitě, než jim může poskytnout jeden samostatný test. Dozvědí se nejen to, zda paměťové protilátky v krvi mají, ale budou moci také průběžně sledovat, jak se hladina paměťových protilátek v jejich krvi v čase mění. V rámci studie podstoupí celkem tři testy v šestiměsíčním intervalu, tedy paměťové protilátky jim budou stanoveny celkem třikrát v průběhu jednoho roku. Při prvním testu zjistí, jestli už koronavirovou infekcí prošli, a získají údaj o množství protilátek, které v důsledku prodělané infekce aktuálně mají. Výsledek prvního testu budou moci po půl roce porovnat s výsledkem druhého testu a po roce s výsledkem třetího testu. Uvidí, jestli jim hladina protilátek, které je chrání před covidem, klesá, nebo naopak stoupá. 

Další přínos pro účastníky studie spočívá v tom, že budou mít možnost sledovat účinky očkování, tedy to, zda se jim protilátky po očkování vytvořily a jak rychle se vytrácejí. Neočkovaným dají výsledky jednotlivých testů mimo jiné i odpověď na otázku, jestli je v jejich případě na místě nechat se očkovat co nejdříve, nebo jestli si mohou dovolit počkat a dát raději přednost ostatním, kteří jsou více ohroženi. Takové rozhodování by samozřejmě mělo být konzultováno s praktickým lékařem. 

Příležitost zejména pro klienty pojišťovny 211. Testování je vyjde lacino.

Účast ve studii je dobrovolná a do testů musí účastníci investovat sami. Výhodu mají klienti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která jim většinu nákladů spojených s testováním uhradí. „Příspěvkem na testování v rámci studie chceme podpořit ty klienty, kteří se o své zdraví starají a zajímají se o to, jak na tom jsou s protilátkami proti koronaviru. Zároveň tím chceme podpořit samotnou studii, protože odbornou interpretaci takto získaných dat považujeme za celospolečensky nesmírně důležitou informaci,“ vysvětlil přístup Pojišťovny její generální ředitel MUDr. David Kostka, MBA.

Do sérologické studie se od října loňského roku přihlásilo už 18 tisíc lidí. Do výzkumu je zapojeno na 190 laboratoří z různých míst České republiky, které zastřešuje Asociace laboratoří QualityLab. Odborným garantem je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Centrum poskytlo řešitelům projektu svoji biobanku, která umožňuje uložení a další výzkum vzorků. Získaná data by měla mimo jiné pomoci lépe odhadnout skutečný podíl populace, která koronavirovou infekci prodělala, a dobu, po kterou je člověk vůči infekci imunní. 

Na absolvování prvního testu vám zbývá posledních pár březnových dní

Do studie se může přihlásit každý občan starší 18 let, který v průběhu tří týdnů před odběrem krve netrpěl žádnými akutními příznaky typickými pro covid-19. První odběr ale musí stihnout do konce března. Jeden test vyjde zájemce na 600 Kč, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR hradí svým klientům 500 Kč za každý odběr, celkem tedy 1 500 Kč. Seznam laboratoří, kde se lze na testování objednat, najdete na webu: www.qualitylab.cz.

Výsledky jednotlivých testů je doporučeno konzultovat s praktickým lékařem. Obecně platí následující interpretace: Pokud je výsledek testu negativní, znamená to, že buď jste se s virem ještě nesetkali, anebo jste se s infekcí v minulosti setkali, ale váš imunitní systém si přesto sérové dlouhodobé specifické ochranné protilátky proti onemocnění covid-19 nevytvořil. Možnost, že byste byli aktuálně (v době testování) virem infikováni, není tímto výsledkem vyloučena. Negativní test také znamená, že nejste očkovaní. Pokud je výsledek testu pozitivní, tj. ochranné protilátky IgG jsou v krvi přítomny, znamená to, že jste onemocnění prodělali, ale jeho akutní fáze už odezněla, a proto z onemocnění nemusíte mít obavy. A je tu ještě druhá možnost, proč vám vyšel pozitivní výsledek – že máte protilátky v důsledku očkování. 

Článek vznikl ve spolupráci se ZP MV ČR.

17.3.2021

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv