V Česku chybí podle Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče asi 70 mobilních hospiců, které pečují o klienty doma. Mobilních hospiců je nyní kolem 20, lůžkových 16. Z krajů chybí lůžkové zařízení jen na Vysočině. Změnit by se mělo financování domácí péče. Informace vyplývají z Koncepce hospicové péče pro ČR, kterou asociace vypracovala jako doporučení pro organizaci hospicové péče. Od dubna 2015 proplácí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) péči jako pilotní projekt, podle asociace má ale příliš přísné požadavky.
Lůžko/ilustrační foto

Takzvaná paliativní péče se týká pacientů, u kterých už byla ukončena aktivní léčba a lékaři nepředpokládají dožití delší než půl roku. Zásadní je v takových případech vedle léčby bolesti, dušnosti a dalších příznaků nemoci v posledním stadiu řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb nemocných i jejich rodin.

„Časový horizont šest měsíců do očekávaného úmrtí tak zásadně odlišuje péči hospicovou od péče nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo ošetřovatelských ústavů,“ píše se v dokumentu.

Asociace považuje za ideální jeden lůžkový hospic na jeden kraj a jeden mobilní neboli domácí hospic přibližně na jeden okres. Zatímco z krajů chybí jen na Vysočině, mobilních chybí asi 70. U lůžkového zařízení se za dostatečnou považuje dojezdová vzdálenost do 70 kilometrů, mobilní by podle asociace neměl jezdit dál než 30 kilometrů.

Domácí hospicová péče obvykle není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, funguje z darů a příspěvků pacientů a jejich rodin. Proplácení umožnil pilotní projekt VZP z roku 2015, podle asociace je ale problematický.

„Parametry pilotního programu jsou realizovatelné pouze ve městech nad 100.000 obyvatel,“ uvedla asociace. Jinde podle ní není možné sehnat pro hospicový tým lékaře specializovaného na paliativní péči a dostatečné množství zdravotních sester. Péče tak bude pro dvě třetiny Čechů, kteří žijí v menších městech a na venkově, stále nedostupná.

Od příštího roku počítá s proplácením péče i úhradová vyhláška a seznam výkonů a jejich bodových ohodnocení. Podle asociace je ale nastavení financování péče podle pilotního projektu nejméně o třetinu dražší než běžné účtování podle jednotlivých výkonů, a dokonce dražší než péče o pacienta na nemocničním lůžku následné péče, například v léčebně dlouhodobě nemocných.

„Zdravotní pojišťovny dlouhodobě neuzavírají smlouvy s hospicovými agenturami, ale s běžnými agenturami domácí zdravotní péče,“ uvedla asociace. Ty podle ní na rozdíl od hospiců nepracují každý den a chybí jim vazby na lůžkové hospice. „Při zvýšených nárocích na lékařskou a ošetřovatelskou péči přepravují pacienty do nemocnic,“ píše se v dokumentu.

27.11.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv