V Česku je nedostatek adiktologických ambulancí, které by se věnovaly dětem závislým na drogách. Funguje jen jedna, v Praze. Novinářům to dnes řekl Marian Koranda, primář dětského detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Ambulance by podle Korandy pomáhaly s doléčováním pacientů, kteří projdou detoxikačním centrem, zároveň by byly vstupním centrem, kde je možné problém s drogově závislým dítětem řešit. Ministerstvo zdravotnictví vznik ambulancí podporuje.

Závislost /ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V centru je ročně hospitalizováno kolem tří stovek dětí, které mají problémy s drogami. Buď jsou na drogách závislé, nebo patří k pokročilým experimentátorům. Loni se jich v centru léčilo 261, ambulantně pak pracovníci ošetřili dalších 642 dětských pacientů. Centrum funguje od roku 2004 a za tu dobu se podle Korandy významně snížil průměrných věk jeho pacientů. Zatímco v době otevření se pohyboval mezi 17 a 18 lety, nyní je věkový průměr 15,5 roku. Podle Korandy mezi pacienty také přibývá těch, kteří mají problémy s pervitinem. Pracovníci se také v posledních letech setkávají s tím, že děti nemají obavy z injekční aplikace drog a přenosu viru HIV. Podle Korandy vzrůstá i počet těch, kteří mají žloutenku typu C, mezi hospitalizovanými jich je asi pětina. Mezi klienty detoxikačního centra jsou častěji dívky, tvoří zhruba 75 procent. Podle Korandy je to dáno tím, že se k drogám díky vztahům s dealery či vařiči snadněji dostanou.

„Nejvíce nám chybí následná péče, která by byla přímo formována pro děti, které mají drogový problém. Adiktologické ambulance chápeme jako nesmírnou pomoc, abychom mohli děti doléčovat, aby tam mohly být zařazeny do intenzivní péče,“ uvedl Koranda. Zároveň by ambulance byly pro děti závislé na drogách a jejich rodiče prvním kontaktem s odborníky na tuto problematiku. Nyní podle Korandy funguje v Česku jen jedna adiktologická ambulance pro děti, které je při klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnici. Podle Korandy by bylo optimální, kdyby minimálně v každém krajské městě byla jedna.

Rozvoji dětských adiktologických center by měl pomoci pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který byl letos zahájen a do kterého je zapojeno osm ambulancí napříč ČR. Jeho výsledky, které by se pak měly promítnout v úhradové vyhlášce, ale budou podle náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové až v roce 2018. Náměstkyně roční náklady na provoz jedné ambulance odhaduje na dva až tři miliony korun.

15.12.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv