Podle informací serveru ozdravotnictvi.cz se v současnosti intenzivně jedná o sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) a Revírní bratrské pokladny (RBP). Žádná z pojišťoven tyto informace nepotvrdila. Naopak ministerstvo financí sdělilo, že o možné fúzi obou pojišťoven ví.

Nejasnosti/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě sloučení by se ČPZP stala druhou největší pojišťovnou v České republice, která by platila péči pro více než 1,6 milionů pojištěnců. V samotném Moravskoslezském kraji by u ní bylo registrováno přes 55 % pojištěnců. Žádost o sloučení pojišťoven schvaluje ze zákona ministerstvo zdravotnictví po vyjádření ministerstva financí.

Právě obou resortů jsme se zeptali, zda mají o jednání informace a jaké zastávají stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví pouze uvedlo, že “takovou žádost neobdrželo.“ Ministerstvo financí však sdělilo, že bylo o probíhajícím jednání o možném sloučení informováno.“ Mluvčí úřadu Radek Ležatka dodal, že možné sloučení resort financí nepodporuje a poukázal na ustanovení koaliční smlouvy, která sloučení pojišťoven připouští pouze při souhlasu všech koaličních stran. Kromě toho se domnívá, že „sloučení není ve veřejném zájmu, ani v zájmu 430 tisíc pojištěnců RBP.“ Podle něj RBP hospodaří podle mnoha ukazatelů efektivněji, což potvrzuje mimo jiné i trvalý nárůst pojištěnců, jakož i výše finančních rezerv.

Mluvčí ČPZP Elenka Mazurová odpověděla vyhýbavě: „O logické potenciální fúzi se hovoří řadu let. Za ČPZP mohu konstatovat, že sloučení s RBP neiniciujeme.“ Zástupce RBP pak serveru ozdravotnictvi.cz sdělil, že „žádná jednání v tomto směru však v současné době neprobíhají.“ Stejně jako mluvčí ministerstva financí zmínil vysoký stav rezerv: „Pro pojištěnce by jakákoliv fúze znamenala především rozmělnění zmíněných prostředků, které pro ně reprezentují jistotu dostatečné rezervy pro úhradu zdravotní péče.“

Server ozdravotnictvi.cz bude téma nadále sledovat a zjistí, z jakého důvodu pojišťovny informují veřejnost jinak, než Ministerstvo financí.

13.2.2015

zdroj: OZdravotnictví


Další články

Na přehled všech zpráv