Přestože v Česku přibývá žen, které rodí po 35. roce věku, celkové výsledky porodních komplikací a zdraví dětí se tím nezhoršují. Je to pravděpodobně dáno tím, že systém péče o těhotné a ženy je v Česku na takové úrovni, že se daří tento negativní demografický vliv eliminovat. Informoval o tom vedoucí perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí a vedoucí spolupracujícího centra WHO pro perinatální medicínu Petr Velebil.

Po porodu/ilustrační foto

Loni se podle Českého statistického úřadu v Česku narodilo 110.800 dětí, meziročně o 900 víc. Stoupla i úroveň plodnosti, z 1,53 na 1,57 dítěte na jednu ženu při průměrném věku ženy při narození dítěte 30 let.

Dosáhnout dobrých výsledků porodnictví je při rostoucím věku rodiček podle odborníků těžší. Mezi lety 1989 až 2013 výrazně přibylo porodů žen nad 35 let a ubylo u žen od 15 do 24 let. Ve srovnání s vybranými zeměmi Evropy ale není věková struktura rodiček v Česku podle Velebila nejhorší. Mnohem vyšší podíl v počtech porodů mají ženy nad 35 let ve Španělsku, Švýcarsku, Británii, Švédsku, Nizozemsku, Německu či Dánsku. Mnohem méně žen rodí do 20 let věku ve Švýcarsku, Švédsku, Nizozemsku či Dánsku.

Velebil vyzdvihl, že Česko má nejnižší úmrtnost plodů a novorozenců do prvního týdne života v Evropě; loni činila 4,7 promile. Je to podle něj hlavně díky funkční síti specializovaných center, ve kterých se rodí přes 90 procent dětí z rizikových těhotenství a nedonošených dětí, jež jsou kvůli nízké váze ohroženy úmrtím nejvíc.

Výsledek porodnictví ovlivňují také počty vícečetných porodů. V roce 2010 to v ČR bylo 2,13 procenta všech porodů, jedno z nejvyšších čísel v Evropě, což pro úspěch porodu je nevýhodné, protože dvojčata mají oproti průměru dvakrát až třikrát horší úmrtnost. Při umělém oplodnění se v posledních letech proto přenáší stále častěji jen jedno embryo.

Přínos center dokumentoval Velebil i srovnáním se zeměmi, kde je velký podíl domácích porodů. Nizozemsko s největším podílem těchto porodů má třikrát horší výsledek úmrtí po porodu v prvním týdnu života než ČR, řekl.

O domácí porody se vede v Česku mnohaletý spor. Zákon je nezakazuje, žena rodit doma může. Porodním asistentkám ale hrozí za vedení domácího porodu milionová pokuta. Mohou vést porod v nemocnici, s níž mají smlouvu, zdravotní pojišťovna to zaplatí. V dosahu ale musí být lékař pro případ komplikací. Porodní asistentky mohou pečovat o ženu v těhotenství a pak i po celé šestinedělí.

Porodní asistentky usilují o zvýšení pravomocí, chtěly by vést porody v porodních domech. Velebil soudí, že při naplnění požadavků na vzdělání a praxi jsou jejich kompetence dostatečné, a v mnoha případech výtečné.

„Něco jiného je, zda prostředí, kde mohou tuto kompentenci využít, odpovídá požadavkům na bezpečnost a zajištění pro náhlé a předem neidentifikovatelné situace, které mohou před porodem, při porodu či krátce po něm nastat a které vyžadují během několika málo minut řešení a kdy ani přítomnost nejzkušenějšího a nejlepšího superodborníka bez zázemí nemůže zajistit dobrý výsledek či odvrácení úmrtí,“ řekl.

Unie porodních asistentek pořádá při příležitosti dnešního Mezinárodního dne porodních asistentek happeningy v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Mostě a Havířově. Veřejnost chce na nich seznámit s prací porodních asistentek.

5.5.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv