V Česku roste počet lékařů ze zahraničí. V roce 1992 bylo mezi členy České lékařské komory (ČLK) registrováno 403 cizinců, což bylo asi 1,5 procenta z celkového počtu členů komory. V roce 2015 už to bylo 2557 a cizinci tvořili zhruba pět procent členů. Většina z nich pochází ze Slovenska. Vyplývá to z údajů ČLK.
Lékaři/ilustrační foto

Podle zákona musí být každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání, členem ČLK. V roce 2015 bylo mezi celkem 52.348 členy komory 2557 cizinců. Nejvíce, a to 1963, bylo Slováků. Mnozí z nich tu ale už dříve studovali a po studiích zůstali. Podle komory roste počet lékařů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Za posledních deset let se počet ukrajinských lékařů v Česku zvýšil třináctkrát na loňských 342 a ruských lékařů čtyřikrát na 156. Kromě toho komora loni evidovala 38 Bělorusů a další desítky lékařů jiných národností.

Komora tvrdí, že někteří lékaři z třetích zemí nemají aprobační zkoušku, ve které se ověřují odborné dovednosti i znalost českého jazyka. „Lékařská komora již zaznamenala případy, kdy je lékař v nemocnici opakovaně zaměstnáván, aniž by složil příslušné zkoušky. Nepochybně jde v takových případech minimálně o obcházení zákona,“ uvedl prezident ČLK Milan Kubek. Pro některé cizince je podle Kubka ČR první zemí v EU, kde si složí potřebné zkoušky a odkud odcházejí za prací na západ.

Ministerstvo může povolit lékařům výkon povolání i bez složení zkoušky. „Toto povolení se nicméně vždy vydává na časově omezený úsek a lékař ze třetí země je vždy pod odborným dohledem specializovaného lékaře. Této možnosti využívají například lékaři z USA, Kanady či jiných zemí, kteří nemohou využít systému automatického uznávání odborné kvalifikace,“ napsala mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Některé nemocnice si spolupráci s lékaři z ciziny velmi chválí. Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) má mezi zhruba 1200 lékaři, kteří pro ni pracují, přes sedm desítek cizinců. Například primář kliniky kardiologie a angiologie pochází z Demokratické republiky Kongo. Dalších více než 150 cizinců je mezi ostatními zaměstnanci nemocnice.

„Spolupráce se zahraničními lékaři je naprosto bezproblémová. Samozřejmě roli může hrát fakt, že se v drtivé většině jedná o slovenské kolegyně a kolegy, kde máme společnou kulturu, podobný jazyk. Na druhou stranu vynikající zkušenosti máme i s vzdálenějšími zeměmi z Afriky či Asie. Mnozí cizinci zde zůstanou natrvalo, získávají české občanství a budují si významné kariéry jak v rámci nemocnice, tak na akademické úrovni,“ řekl mluvčí VFN Filip Brož.

Lékaři ze zemí bývalého Sovětského svazu do Česka přicházejí podle proděkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Davida Marxe nejen kvůli jazykové příbuznosti, ale i kvůli historické podobnosti struktury studia. „Je to normální, svět je otevřený, hranice jsou volné a každý má právo cestovat. To, že někdo je z Ukrajiny, neznamená, že je lepší, horší, hloupější nebo chytřejší než ten z Česka. Je-li lékař dobrý, ochotný pracovat a hezky se chová k pacientům, je úplně jedno odkud je,“ řekl.

26.2.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv