V době letních dovolených nebude podle lékařských odborů dostatek lékařů, kteří by sloužili v nemocnicích v nepřetržitém provozu. Podle zástupců Lékařského odborového klubu – Českého svazu lékařů (LOK-ČSL) by pomohly pohotovosti mimo nemocnice fungující po skončení ordinační doby praktických lékařů.
Čekárna u lékaře/ilustrační foto

Podle místopředsedkyně klubu Jany Vedralové mají někteří lékaři v nemocnicích už v dubnu vyčerpaný roční limit na přesčasové hodiny. „Mají odslouženo přes 400 hodin. Pokud se situace nezlepší, LOK vyzve kolegy, aby nepřekračovali zákoník práce,“ uvedla.

Selhává podle ní uspořádání přednemocniční péče. Ambulance nemocnic jsou v odpoledních hodinách, v noci a o víkendech zahlcené pacienty, které přivezou sanitky. „Za normálních okolností by ti lidé šli za svým praktickým lékařem,“ dodala Vedralová. Alespoň do 22:00 by podle ní měla fungovat lékařská pohotovostní služba v ordinacích praktiků.

Problém jsou podle LOK-ČSL i platy. „Ministr zdravotnictví odmítá plošně přidat minulou vládou na rok 2019 přislíbených 10 procent, což považujeme za hrubou chybu,“ uvedli odboráři s tím, že po jednání s premiérem se určitá řešení rýsují. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Podle LOK-ČSL je nutné při jednáních o možném navýšení platů vycházet nikoliv z odhadu, že se příští rok do systému veřejného zdravotního pojištění podaří vybrat nikoliv 15,5 miliardy navíc, ale přes 20 miliard, jak očekává klub. Podle jeho předsedy Martina Engela je tento odhad snižován záměrně.

Situaci v nemocnicích podle odborářů zhoršuje také dvojí odměňování. Zdravotníci v některých nemocnicích pobírají plat podle tabulek, jiní smluvní mzdu. „Často tak nedostávají přidáno po celou dobu nebo v plné výši,“ dodal Engel. Přitom financování nemocnic z veřejného zdravotního pojištění je stejné pro příspěvkové organizace i akciové společnosti.

Podle ministerstva zdravotnictví není sjednocení odměn možné nemocnicím, které přímo nezřizuje, nařídit. „Chtěli jsme využít institut kolektivní smlouvy vyššího stupně. Všechny asociace nemocnic ale vystoupili z Unie zaměstnavatelských svazů,“ vysvětlil. Podle Engela se tím snaží zabránit kolektivnímu vyjednávání, vyjádření asociací ČTK zjišťuje.

V Česku je asi 183 nemocnic, jejich zřizovateli je ministerstvo zdravotnictví, kraje, města, církev i soukromé subjekty. Průměrný výdělek zdravotníka zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky, které představují velkou část hrubého platu. Průměrný hrubý plat sester byl loni podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky necelých 28.500 Kč. Ve státní nemocnici měly sestry průměrně 30.866 korun, v nestátní 25.434 Kč.

Průměrný plat lékaře specialisty ve státních zdravotnických zařízeních byl podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí loni 71.199 korun. Mzda specialisty v soukromém zařízení je v průměru 49.639 Kč.

8.5.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv