V Praze 10 vznikne prostor pro setkávání pacientských organizací Pacientský hub. Otevřít by se měl letos v září. Ministerstvo zdravotnictví v něm chce pořádat i semináře nebo setkání s odborníky, informovalo v tiskové zprávě. Pacientská rada při ministerstvu vznikla na podzim 2017, má také oddělení podpory pacientů se čtyřmi zaměstnanci.

Setkání/ilustrační foto

„Vytvořením místa pro vzdělávání napomůžeme zvýšit informovanost pacientů, jejich právní povědomí a znalost jejich práv a povinností tak, aby mohli hrát aktivní roli v péči o své zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo financuje provoz z Fondů EHP a Norska, peníze získalo na čtyři roky. Cílem projektu je posílení a profesionalizace pacientských organizací tak, aby se mohly účastnit rozhodovacích procesů a přinášet zpětnou vazbu. Praha 10 poskytla prostory ve své nově opravené budově v ulici U Vršovického nádraží.

„Vzhledem k postupnému stárnutí populace či stoupajícímu výskytu civilizačních nemocí, a s tím spojeným častějším využíváním zdravotní péče, považuji tento ojedinělý počin ministerstva zdravotnictví za velmi smysluplný,“ uvedl radní městské části Michal Kočí.

Pacientské organizace sdružují lidi žijící s konkrétním onemocněním či zdravotním postižením. Reprezentují jejich zájmy v systému zdravotní péče a upozorňují na problémy, které život s danou diagnózou nabízí. Kritizují například vstup nových léků na český trh a do úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Součástí Pacientského hubu bude i webový portál zahrnující vzdělávací obsah a videozáznamy z akcí, které se budou v hubu konat.

14.1.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv