Seznam zdravotních výkonů pro příští rok se rozšíří o 46 položek. S jeho pomocí a z úhradové vyhlášky se vypočítává částka, kterou za jednotlivý výkon zaplatí v příštím roce zdravotní pojišťovny. Přibude paliativní péče, některé robotické operace nebo dlahy na nohy pro diabetiky. Seznam vydává ministerstvo zdravotnictví každý rok, obsahuje přes 3700 položek. Jeho návrh poslalo do připomínkového řízení.

Seznam/ilustrační foto

V roce 2018 má systém veřejného zdravotního pojištění hospodařit s 278,5 miliardy korun. Ministerstvo odhaduje, že nové výkony budou systém veřejného zdravotního pojištění stát maximálně 673 milionů korun, tedy asi 0,2 procenta celkové částky. „Jedná se o horní hranici hodnot modelovaných bez uplatnění regulací a limitů daných úhradovou vyhláškou,“ uvádí se v dokumentu.

V ambulantní péči se dopad odhaduje na nejvýše 199 milionů korun. Maximální dopad výkonů v lůžkové péči bude asi 58 milionů korun, především půjde o deset nově zařazených typů robotické operace. Na nejvýše 80 milionů korun se odhaduje nárůst nákladů v ochranné psychiatrické léčbě. Nárůst až o 110 milionů korun by mohla způsobit změna v urgentním příjmu. „Při současném nastavení je pro poskytovatele finančně výhodnější pacienta hospitalizovat, aniž by to bylo z medicínského hlediska nutné,“ píše se v dokumentu. Návrh počítá s vykázáním dvou vyšetření pacienta, dosud bylo placeno jen jedno.

Vyhláška počítá také s úpravou částky za práci všeobecné sestry v sociálních službách, kde se úhrada zvyšuje jako kompenzace nařízení vlády, která přidala 2000 korun za směnný provoz.

Mezi nově zařazenými výkony je například antibiotická léčba infekce močových cest vykázaná dětským lékařem nebo zhotovení speciálních dlah pro pacienty se syndromem diabetické nohy. Další úhrady, například přepravu pacientů, vyhláška zvyšuje o inflaci.

Ministerstvo nepřímo prostřednictvím úhradových vyhlášek rozhoduje o tom, kolik zaplatí zdravotní pojišťovny lékařům a nemocnicím za léčení. Z těchto peněz pak hradí zdravotnická zařízení i platy a mzdy. Zveřejnit ji musí do 30. října.

„Výše úhrady konkrétním segmentům či odbornostem v kalendářním roce je stanovena úhradovou vyhláškou, nedohodnou-li se o úhradách jednotliví poskytovatelé v rámci svých vzájemných smluvních vztahů jinak,“ uvádí se v dokumentu. Jednání o úhradách na příští rok skončila v červnu, většina oborů se bude řídit vyhláškou.

Letošní úhradová vyhláška navýšila úhrady zdravotní péče o 13 miliard korun. Zhruba 3,6 miliardy z nárůstu pokrylo zvýšení plateb za státní pojištěnce, kterých je téměř šest milionů. Většinou jde o seniory a děti. S navýšením se počítá i v příštím roce.

Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhlášku pro příští rok připravuje. V minulosti deklarovalo, že bude počítat s navýšením peněz na psychiatrickou péči a činnost hospiců.

11.9.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv